22 februari 2021

Nieuwe opleidingseisen voor inbouwers

In de erkenningsregeling die in april 2021 gaat gelden, staan opleidingseisen
vermeldt waaraan iedere inbouwer (en technisch beheerder) moet voldoen.
Na de ingangsdatum heeft iedere inbouwer (en technisch beheerder) twee jaar de tijd om de juiste opleiding te volgen.

Voor universele inbouwbedrijven (in de huidige situatie de inbouwbedrijven met een individuele erkenning) is het verplicht om de online bijscholing te volgen als men reeds een diploma SCM inbouwspecialist heeft
behaald. De online bijscholing kan gevolgd worden bij Innovam, het betreft de ‘SCM bijscholing CCV Voertuigbeveiliging 2020’.
Heeft de inbouwer nog geen diploma SCM inbouwspecialist, dan moet de nieuwe opleiding tot inbouwspecialist gevolgd worden. De nieuwe opleiding kan gevolgd worden bij Innovam.
Voor merkdealers (in de huidige situatie de inbouwbedrijven met een groepserkenning) wordt de opleiding verzorgd door de importeur.

Check ook direct welke inbouwers er op dit moment bij de geregistreerd staan: Zijn deze inbouwers allemaal nog werkzaam bij uw bedrijf? Zo niet, dan kunt u ons mailen om deze inbouwers te laten verwijderen uit het systeem.

Nieuwe inbouwer registeren?
Wil u een nieuwe inbouwer laten registreren? Stuur ons dan de volgende documenten via de post (Postbus 510, 3436 ZZ Nieuwegein) of mail 
- Relevante diploma’s
- Ondertekende geheimhoudingsverklaring
- Verklaring omtrent gedrag
Dan zorgen wij ervoor dat de nieuwe inbouwers geregistreerd worden