24 oktober 2022

Proces productkeuring

Per 1 november 2022 hebben wij een nieuw proces voor productkeuringen. Het proces is eenvoudiger gemaakt en korter dan voorheen. Hierdoor kunnen we op voorhand een betere indicatie geven van de doorlooptijden. De productkeuringen worden uitgevoerd volgens de keuringsvoorschriften van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging.

Het proces is opgedeeld in 4 stappen. Hieronder vind u een verkorte omschrijving van het proces.

Informeren

In deze stap kan de aanvrager informatie opvragen over een productkeuring. Op voorhand kunnen we in een gesprek of een online meeting kennismaken en het product bespreken. Daarna stellen we een offerte op en kunnen we het vernieuwde aanvraagformulier toezenden.

Keuring aanvragen

Bij deze stap wordt de aanvraag compleet ingediend bij Kiwa SCM. Wij zullen de keuring opstarten en de aanvraag compleet doornemen. Hierna geven we een terugkoppeling over de documenten. Als het compleet is plannen wij een inspectie in.

Inspectie

Tijdens de inspectie wordt het product gekeurd volgens de bijbehorende keuringsvoorschriften. Hierna stellen wij een rapportage op met onze bevindingen en sturen deze naar de aanvrager.

Certificatie besluit

Bij deze stap wordt er een certificatie besluit genomen.

  • Bij een positief besluit wordt er een certificatie overeenkomst opgesteld. Daarna wordt de goedkeuring geactiveerd.
  • Bij een negatief besluit wordt er een herstel termijn opgegeven. Na het herstel wordt de afwijking opnieuw geïnspecteerd en gerapporteerd. Na de rapportage wordt het certificatietermijn opnieuw overwogen.

Als de afwijkingen niet binnen de termijn hersteld zijn, wordt het negatieve certificatiebesluit definitief.

Aanvragen productkeuring

Wilt u een productkeuring aanvragen? De volledige procesomschrijving vind u op onze website.