23 mei 2022

Uploaden diploma’s in het Kiwa SCM Portaal

Vanaf 1 april 2023 moeten alle geregistreerde inbouwers voldoen aan nieuwe opleidingseisen. Voor veel inbouwers betekent dit dat zij een aanvullende cursus of bijscholing moeten volgen. Het behaalde diploma dient vervolgens geregistreerd te worden in ons Kiwa SCM Portaal. Vanaf heden kunt u het behaalde diploma zelf uploaden in het Kiwa SCM Portaal.  Een instructie voor het uploaden van certificaten vindt u hier. De nieuwe opleidingseisen kunt u hier terugvinden. 

Nieuwe opleidingseisen 

De opleidingseisen voor inbouwmonteurs van beveiligingssystemen zijn gewijzigd in de nieuwe CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging. De ingangsdatum van deze Erkenningsregeling was op 1-4-2021, om te zorgen dat alle monteurs voldoen aan deze opleidingseisen is er een overgangsperiode van 2 jaar ingesteld. Als je als inbouwer niet in het bezit bent van het juiste diploma ben je vanaf 1-4-2023 niet meer gerechtigd om goedgekeurde beveiligingssystemen in te bouwen en te certificeren. 

Overzicht medewerkers 

In het Kiwa SCM Portaal kunt u als erkend inbouwbedrijf zien welke medewerkers geregistreerd staan. Wilt u een nieuwe medewerker toevoegen of verwijderen? Dan kunt u een mail sturen naar info.scm@kiwa.nl