22 oktober 2018

Dakenraad 146 - Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen - Uitgave 2018

Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen - Uitgave 2018

De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen is een uitgave van
DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK en is al meer dan vijftien jaar een
belangrijk document bij ontwerp en uitvoering van (platte) daken met
gesloten dakbedekkingssystemen. De eerste uitgave is van 2000 en de laatste
was van 2013. In de tussenliggende periode is deze meerdere malen opnieuw
uitgebracht, waarbij de Vakrichtlijn steeds is aangepast aan de stand der
techniek. Zo ook de nieuwe uitgave 2018, waarbij veel aanpassingen zijn
doorgevoerd en sommige op essentiële onderwerpen. 

Een artikel uit de serie "Tussen de Regels" uit Dakenraad.