16 december 2018

Dakenraad 147 - Uitbreiding NEN 7250

Uitbreiding NEN 7250 - Oproep aan marktpartijen om te participeren

PV-systemen op daken, zowel plat als hellend, zijn meer regel dan uitzondering. De toepassing ervan zal verder toenemen om in de nabije toekomst aan de energieprestatie-eisen te kunnen voldoen. Beoordeling van de PV-systemen op bouwkundige aspecten kan worden uitgevoerd volgens NEN 7250 Zonneenergiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten. NEN 7250 is echter dringend toe aan uitbreiding en nadere uitwerking, mede omdat er steeds nieuwe zonne-energiesystemen op de markt komen die een specifi eke beoordeling vergen. Er is op dit moment te weinig participatie vanuit de zonne-energiebranche in dit project voor uitbreiding NEN 7250.

Een artikel uit de serie "Tussen de Regels" uit Dakenraad.