25 februari 2019

Dakenraad 148 - Lichte gebruiksdaken

Lichte gebruiksdaken Extensief begroeid dak/terrasdak/zonnedak

De Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen 2018 is in 2018 vastgesteld en is vanaf 1 januari 2019 van toepassing binnen het KOMO®-procescertifcaat voor het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen (BRL 4702). De beoordeling of een (plat) dak geschikt is voor de toepassing van een licht gebruiksdak is van veel aspecten afhankelijk. In dit artikel willen we de eisen die in de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen 2018 worden gesteld aan dakbedekking en isolatie in relatie tot de gebruiksbelasting, onder de aandacht brengen en duiden.

Een artikel uit de serie "Tussen de Regels" uit Dakenraad.