4 juli 2019

Dakenraad 150 - Brandincidenten met PV-systemen op daken

Brandincidenten met PV-systemen op daken. Wat zijn de gevolgen?

Er is in de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor de brandincidenten met PV-systemen op daken, vooral na de publicatie van het TNO-rapport (in opdracht van RVO). Die aandacht is terecht, want branden moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Deze berichtgeving over de brandincidenten mag echter niet leiden tot onjuiste gevolgtrekkingen. Er wordt veelal een relatie gelegd met BIPV (geïntegreerde PV-systemen), waarbij marktpartijen soms niet de correcte feiten weergeven. Wat moet er worden gedaan, zodat betrouwbare beoordelingen op het aspect brandveiligheid van PV-systemen op daken kunnen plaatsvinden?

Een artikel uit de serie "Tussen de Regels" uit Dakenraad.