Materiaal Onderzoek

Kiwa KOAC kan in haar laboratorium in Apeldoorn van vrijwel alle materialen uit de GWW-sector de relevante eigenschappen bepalen, veelal onder accreditatie. Dit doen wij zowel in het veld als in ons eigen laboratorium. Kiwa KOAC is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens ISO/IEC 17025 (L007).

Met elektro-hydraulische test- en meetapparatuur worden ook op maat gemaakte proeven worden uitgevoerd. Zowel in aanbod als in capaciteit is Kiwa KOAC veruit het grootste wegenbouwgerelateerde laboratorium van Nederland. Deze toppositie brengt een verantwoordelijkheid met zich mee: wij werken strikt volgens de meest recente richtlijnen, zoals de Standaard RAW bepalingen, nationale en internationale normen.

Voor niet-standaard onderzoek maken wij voorstellen voor proeven en proefopstellingen op maat. Bovendien organiseren wij ringonderzoeken in Nederland en Europa om de kwaliteit van onze, maar ook van andere laboratoria te borgen.

Naast laboratoriumproeven voeren wij ook regelmatig materiaalonderzoek in het veld uit. Vaak gaan deze proeven gepaard met het bepalen van de constructie-eigenschappen. Het veldonderzoek kan ook bestaan uit het nemen van monsters voor later onderzoek in het laboratorium. Kiwa KOAC is lid van FeNeLab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

 • In nieuwe wegenbouwcontracten worden eisen gesteld aan de stijfheid van alle constructielagen. Kiwa KOAC kan de stijfheid van fundering, zandbed en ondergrond meten en analyseren en zo toetsen of de constructie aan de ontwerpuitgangspunten zal voldoen.
  Lees meer
 • Asfalt dat wordt afgevoerd moet zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK) conform CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’. Kiwa KOAC is door de Raad van Accreditatie als eerste bedrijf geaccrediteerd volgens ISO/IEC17025 (L007) voor onderzoek naar de teerhoudendheid van asfalt (PAK).
  Lees meer
 • Bouwmaterialen worden naast hun functionele eigenschappen gekozen om hun structurele eigenschappen. Kiwa KOAC kan met laboratoriumonderzoek in een vroeg stadium duidelijkheid verschaffen over de geschiktheid van een materiaal, zodat bepaald kan worden of een materiaal geschikt is voor een toepassing in de GWW-sector.
  Lees meer
 • Natuursteen wordt steeds vaker toegepast in de openbare ruimte. Een natuursteenbestrating kan alleen goed functioneren als materiaalsoort, constructiewijze en voegvulling zijn afgestemd op de verkeersbelasting, gebruik, beheer en onderhoud. Kiwa KOAC doet onderzoek naar verschillende eigenschappen van het materiaal.
  Lees meer
 • Asfalt dat wordt afgevoerd moet zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Dit onderzoek moet conform CROW publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' van 2015 worden uitgevoerd. Kiwa KOAC kan het gehele proces van inspecteren, opstellen van een onderzoeksplan, boren, onderzoeken en rapporteren uit handen nemen van de wegbeheerder.
  Lees meer
 • Asfalt dat wordt afgevoerd of hergebruikt moet, conform CROW 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt', zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Kiwa KOAC kan het gehele proces van boren, onderzoeken en rapporteren uit handen nemen van de ontdoener (wegbeheerder).
  Lees meer
 • Sinds jaar en dag voert Kiwa KOAC stroefheidsmetingen (SRT en vertraagd wiel) uit. Ook voeren wij metingen uit voor het bepalen van de dynamische wrijvingscoëfficiënt voor belopen oppervlakken. En bent u geïnteresseerd in toetsing en interpretatie van de meetresultaten? Ook dat kunnen wij voor u verzorgen.
  Lees meer
 • In de Standaard RAW Bepalingen worden eisen gesteld aan zandlagen en fundering. Ter controle van de uitvoering wordt de verdichtingsgraad getoetst. Maar soms is het bepalen van de verdichtingsgraad praktisch onmogelijk. De inzet van een licht handvalgewicht (Light Weight Deflectometer (LWD)) kan dan een uitkomst zijn.
  Lees meer