• Advies en onderzoek

  Aan de kwaliteit van het wegennetwerk kan de welvaart van een land herkend worden. Wegen zijn onmisbaar voor onze economische en sociale contacten.

  Lees meer
  Wegeninfrastuctuur Nederland
 • Materiaal onderzoek

  Kiwa KOAC kan in haar laboratorium in Apeldoorn van vrijwel alle materialen uit de GWW-sector de relevante eigenschappen bepalen, veelal onder accreditatie.

  Lees meer
  Materiaalonderzoek Kiwa
 • Kwaliteitsborging

  Om de kwaliteit zo goed mogelijk te borgen kan Kiwa KOAC het hele totstandkomingproces begeleiden met adviezen, proeven, metingen, procescontroles en toetsing.

  Lees meer
  Haven met containerschip
 • Wegmetingen

  Kiwa KOAC beschikt over een brede reeks meetsystemen voor het meten van vrijwel alle kenmerken die te maken hebben met het ontwerp, aanleg en beheer van wegverhardingen, terreinverhardingen en dijkbekledingen.

  Lees meer
  Wegmetingen door Kiwa KOAC
 • Cursussen

  Al onze cursussen zijn erop gericht het totale wegbouwkundige inzicht van de deelnemers te vergroten. Een aantal van deze cursussen wordt gezamenlijk georganiseerd met andere instellingen, zodat u er altijd van verzekerd bent dat de docent een expert is op het vakgebied van de cursus.

  Lees meer
  Klaslokaal vol leerlingen