Wegmetingen

Kiwa KOAC beschikt over een brede reeks meetsystemen voor het meten van vrijwel alle kenmerken die te maken hebben met het ontwerp, aanleg en beheer van wegverhardingen, terreinverhardingen en dijkbekledingen. De metingen richten zich op het vastleggen van de wegoppervlakeigenschappen, de structurele conditie, belasting op de constructie en milieuaspecten. De meeste meetsystemen en -methoden zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie (L103). Via periodieke ringonderzoeken borgen wij de kwaliteit van de wegmetingen.

Dankzij eigen innovaties passen wij onze meetapparatuur voortdurend aan de steeds veranderende eisen en behoeften aan. Zo zijn er bijvoorbeeld meettechnieken ontwikkeld, die geen verkeershinder meer veroorzaken, omdat ze onder verkeer kunnen worden uitgevoerd en hebben we voor elk type project een passend meetvoertuig met bijpassende capaciteiten. Onze specialisten kunnen u helpen met de interpretatie van meetresultaten. Ook kunnen zij aangeven welke numerieke getalswaarden voor de diverse kenmerken kunnen worden gehanteerd. 

 • In het kader van de verkeersveiligheid speelt de stroefheid van het wegdek een belangrijke rol. Met behulp van een door Kiwa KOAC ontwikkeld model kan - eventueel in combinatie met de gelijktijdig gemeten textuur - een indicatieve stroefheidswaarde worden bepaald die kan worden getoetst aan de reguliere normen
  Lees meer
 • De langsvlakheid wordt door weggebruikers als verreweg de belangrijkste grootheid gezien als indicator voor de conditie van de weg. Een vlakke weg staat borg voor comfortabel en veilig gebruik. Naarmate de snelheid toeneemt, wordt de langsvlakheid een steeds belangrijker kwaliteitscriterium.
  Lees meer
 • Kiwa KOAC beschikt over het grootste en meest geavanceerde meetvoertuig ter wereld waarmee naast schadedetectiemetingen met een 3D-laserscansysteem ook stroefheidsmetingen conform de methode SideWayForce en langsvlakheidsmetingen conform de methode HSRP kunnen worden uitgevoerd.
  Lees meer
 • Fietsen is een goed alternatief voor vervoer over korte afstanden. Elk jaar vinden echter onder fietsers nog teveel ongevallen plaats als gevolg van de slechte toestand van het wegdek. Kiwa KOAC kan wegbeheerders helpen de veiligheid en het comfort van hun fietsroutes te verbeteren met de FietsComfortMeter (FCM).
  Lees meer
 • De non-destructieve valgewichtdeflectiemeting is de meest gebruikte methode voor het bepalen van de structurele conditie van asfalt, beton en elementenverhardingen op wegen, terreinen en vliegvelden. De meting simuleert de passage van een vrachtwagen- of vliegtuigwiel en meet de doorbuiging van de constructie.
  Lees meer
 • In het kader van de verkeersveiligheid speelt de stroefheid van het wegdek een belangrijke rol. Naast de stroefheidsmeting met het 86% vertraagd wiel conform Standaard RAW Bepalingen Proef 72 voert Kiwa KOAC ook stroefheidsmetingen uit conform de SideWayForce (SWF) methode, ook wel SKM genoemd.
  Lees meer
 • Bodemradarmetingen zijn een effectieve manier om laagdikten van wegconstructies op non-destructieve wijze te bepalen. Ook kan een plattegrond worden gemaakt van aan het wegoppervlak onzichtbare constructieovergangen en kan een beeld van veranderingen in grondcondities en vochtige plekken worden verkregen.
  Lees meer