15 juni 2020

Beperk kosten en gebruiksrisico’s met restkwaliteitsbepaling leidingmateriaal

Bedrijven die leidinginfrastructuren voor bijvoorbeeld het transport van chemische producten of gassen beheren of bezitten willen kunnen vertrouwen op kwaliteit en duurzaamheid. Eventuele lekkages of andere schades kunnen immers niet alleen grote financiële gevolgen hebben, maar ook leiden tot gezondheidsrisico’s voor medewerkers en omgeving. Kiwa kan helpen deze risico’s in te perken, door de restkwaliteit van het leidingmateriaal vast te stellen en te monitoren. De restkwaliteit en risico’s worden voor de klant vertaalt in een inschatting van de restlevensduur.

Testprogramma op maat

De materiaalexperts van Kiwa beschikken over alle deskundigheid en ervaring die nodig is om vast te stellen welke invloed vloeistoffen en gassen hebben op leidingen van kunststof en de materialen waarmee sommige leidingen aan de binnenkant zijn bekleed, de zogenaamde linermaterialen. Afhankelijk van onder meer het leidingmateriaal en het getransporteerde medium, maakt Kiwa een testprogramma op maat waarin alle ingrediënten voor een goed advies aanwezig zijn.

Zo’n kwaliteitsbepaling is erg waardevol als er zich schadegevallen voor doen of als er beslissingen genomen moeten worden over bijvoorbeeld renovatiewerkzaamheden. De juiste materiaalonderzoeken en -analyses kunnen helpen een beslissing te nemen om tot vervanging over te gaan of de leidingen en componenten met een gerust hart langer te gebruiken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze restkwaliteitsbepaling van leiding- of linermateriaal? Neem contact op met Kiwa Technology (technology@kiwa.nl of 088-5393521).

 

Samenwerking van der Heijden Milieu- en Installatietechniek

In samenwerking met van der Heijden Milieu- en Installatietechniek (een BRL903/BRL7800 gecertificeerde tankinstallateur) onderzocht Kiwa in 2019  een leidingsysteem met een PVDF-liner, gebruikt bij het transport van een zuur. ‘Kiwa onderzocht de impact van de blootstelling van het linermateriaal aan deze stof’, zegt de projectleider van Van der Heijden. ‘De aangetoonde aantasting op een aantal proefstukken en de daarbij behorende inschatting van de restkwaliteit gaven ons voldoende zekerheid om de leidingen met liner tijdens de renovatie te laten zitten. Hiermee hebben we aanzienlijke kosten bespaard!’