31 januari 2019

Coöperatie Jumpstart kiest Kiwa Technology voor kwaliteitscontroles geproduceerd groen gas

Binnen de Coöperatie Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina, kiest een aantal melkveehouders ervoor om biogas, dat bij de vergisting van koemest vrijkomt, op te waarderen tot distributiegas-kwaliteit en dit groen gas vervolgens in te voeden in het net van de regionale gasnetbeheerder.

Eén van de (wettelijke) eisen, die aan groen gas invoeding zijn gesteld, houdt in dat de gassamenstelling en de gasruikbaarheid tenminste eenmaal per halfjaar gecontroleerd dient te worden door een daartoe gekwalificeerde meetinstantie. Kiwa Technology is door FrieslandCampina geselecteerd om deze controles gedurende de komende 5 jaar uit te voeren voor alle Jumpstart-melkveehouders, die voor de groen gas route kiezen.