13 november 2018

Future Energy Solutions: werken aan de energievoorziening van morgen

Bij Kiwa Technology werken we vandaag aan de energievraagstukken van morgen. Samen met overheden, netbeheerders, lokale energiecoöperaties, onderwijsinstellingen en andere partijen in de energiesector werkt Kiwa Technology aan duurzame oplossingen voor onze toekomstige energievoorziening.

Onder het motto ‘Future Energy Solutions’ geeft Kiwa Technology met een unieke mix van jarenlange ervaring en innovatiekracht invulling aan een uitgebreid portfolio duurzame energieoplossingen. ‘Future Energy Solutions’ omvat de ambitie van Kiwa Technology om voorop te lopen met innovatieve, toekomstbestendige oplossingen op energiegebied. We doen dit onder meer in de rol van kennispartner die we al decennia vervullen, bij projecten over de gehele wereld.

Binnen onze ‘Future Energy Solutions’ -filosofie onderscheiden we onderstaande werkgebieden:

• Waterstof in de keten
Kiwa Technology speelt een voortrekkersrol bij nieuwe toepassingen van waterstof in het algemeen en Power-to-Gas(P2G)-oplossingen in het bijzonder. Vanuit onze expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren bekijken we ook welke rol het bestaande gasleidingnetwerk hierbij kan spelen. Behalve de toepassing van waterstof als energiebron voor de bebouwde omgeving houden we ons ook bezig met waterstof in de mobiliteitssector.

• Inzicht impact duurzame gassen
Groen gas en biogas zijn duurzame, klimaatvriendelijke vervangers voor aardgas. Bij Kiwa Technology onderzoeken we de gevolgen die de introductie van groen gas, biogas én gassen als LNG heeft. Wat is de impact van deze gassen op bijvoorbeeld materialen en infrastructuur? Moeten er andere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen? Hoe zit het met de distributie en zijn er ook nieuwe verrekeningsmodellen nodig? De experts van Kiwa Technology beschikken over een schat aan ervaring in de gassector en helpen hiermee energieleveranciers, netbeheerders, etc. een antwoord te vinden op deze vragen.

• Ontwikkeling apparatuur duurzame brandstoffen
De toepassing van nieuwe, duurzame energiebronnen vraagt om speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur. Kiwa Technology helpt fabrikanten en toeleveranciers met het ontwerpen en ontwikkelen van warmtepompen en andere innovatieve warmtetoestellen en de componenten daarvoor. Dat doen we ook voor grote spelers in de mobiliteitssector, onder meer door hen vanaf de ontwerpfase te ondersteunen met onze kennis. Zo schakelde een grote producent van automobielonderdelen Kiwa Technology in voor het ontwikkelen en realiseren van een complexe testopstelling voor complete LNG-aandrijfsystemen en onderdelen daarvoor. Kiwa Technology helpt zijn partners behalve met kennis van LNG ook met expertise op het gebied van gassen als CNG en waterstof- en biogas bij het verduurzamen van de transportsector.

• Kennispartner duurzame gebiedsontwikkeling
Samen met landelijke en regionale overheden werkt Kiwa Technology aan oplossingen voor een duurzame en prettige leefomgeving. Zo werken onderwijs en bedrijfsleven in de voormalige Zwitsal-fabriek in Kiwa Technology’s thuisbasis Apeldoorn samen aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Kiwa Technology is ook actief in de Cleantech Regio, het publiek-private netwerk dat de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen in 2030 volledig energieneutraal wil hebben gemaakt, met een schone leefomgeving, schoon vervoer, innovatie en een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt.

• Standaardisering (veiligheids)eisen
Als kennisinstituut op energiegebied was Kiwa Technology betrokken bij de totstandkoming van tal van internationale (ISO-)standaarden. Onze experts hebben daarvoor zitting in normcommissies in binnen- en buitenland.

• Procesregisseur
Als ‘Partner for Progress’ is Kiwa als geen ander in staat om bij complexe projecten op te treden als procesregisseur. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op de meest uiteenlopende gebieden kunnen we opereren op het snijvlak van proces en inhoud.

Informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Erik van den Brink, Commercieel Manager, erik.van.den.brink@kiwa.nl.

Future Energy Solutions