15 maart 2019

Gasincident door overdruk bij klant

Vorig jaar heeft zich tijdens het vervangen van een gasmeter in een afleverstation een incident voorgedaan waarbij een te hoge druk bij de klant is ontstaan, met schade aan diverse onderdelen in de binneninstallatie tot gevolg. Onder andere is een tussenmeter uit elkaar gespat. Het ongevalsmechanisme is achterhaald door diverse scenario’s te onderzoeken met behulp van een testinstallatie voor regel-installaties. De van tevoren bedachte scenario’s bleken niet te kunnen worden bevestigd door de tests, maar op grond van de waarnemingen bij de tests is een alternatief scenario naar voren gekomen dat wel bleek te voldoen.

Cees Lock en Arie Kooiman, Kiwa Technology en Theo Hoeijmakers, Enexis

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2019 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.