26 september 2019

Hernieuwde energie GERG bijeenkomst bij Kiwa in Apeldoorn

Waar aardgas vele jaren de boventoon binnen GERG* (the European Gas Research Group) heeft gevoerd, is dat nu de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nadruk ligt daarbij op de zogenaamde molecuulroute, waarbij waterstof en biomethaan de hoofdthema’s zijn.

Met circa 25 deelnemers afkomstig vanuit de Europese gassector is afgelopen week een vernieuwde start gemaakt met de halfjaarlijkse ontmoeting tussen (gas gerelateerde) bedrijven en landen in Europa.

De nieuw aangetreden president van GERG, Mures Zarea (ENGIE, Frankrijk) nam de deelnemers mee in de herijkte strategie van GERG. Tijdens deze tweedaagse werd een mix gevonden van enerzijds het delen van kennis en inzichten vanuit de verschillende landen en bedrijven en anderzijds het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten. Dat methaanemissie, waterstof en biomethaan de boventoon voerden, zal geen verrassing zijn.

Een demonstratie van een tweetal projecten waarin we als Kiwa de lead hebben, werd goed ontvangen. De test met waterstof en het afblazen daarvan - wat met veel lawaai gepaard ging - was wel het meest illustratief voor deze geslaagde bijeenkomst.   

www.gerg.eu