30 september 2020

Kiwa rapport over bijmengen van waterstof openbaar

Welke impact kan het bijmengen van waterstof hebben op het gasdistributienet en de gebruiksapparatuur? Om deze vraag te kunnen beantwoorden deed Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek naar waterstofbijmenging.

Onderzoek

Het onderzoek betreft de technische mogelijkheden en de stappen die gezet moeten worden om waterstof bij te mengen bij aardgas, groen gas en verrijkt biogas. De bevindingen zijn gebaseerd op nationaal en internationaal onderzoek dat in de laatste 20 jaren is gedaan. De resultaten daarvan zijn geïnterpreteerd voor de Nederlandse situatie en de te verwachten ontwikkelingen.

Bekijk hier het rapport ‘De impact van het bijmengen van waterstof op het gasdistributienet en de gebruiksapparatuur’.

Europese commissie

Waterstof als duurzame energiedrager staat momenteel volop in de belangstelling. Naar aanleiding van vragen van de Europese Commissie wordt door de lidstaten onderzocht welke mogelijkheden bestaande gasnetten hebben om waterstof te kunnen transporteren (Hydrogen Roadmap Europe en ENTSOG 2050 roadmap for renewable gas).

Nederland

Gasnetten zijn in staat om hoge vermogens te transporteren tegen betrekkelijk lage kosten. Daarnaast beschikt Nederland over een zeer uitgebreid gastransport- en gasdistributienet (>94% van de Nederlandse huishoudens heeft een gasaansluiting). Om deze redenen spelen de gasnetten in Nederland een belangrijke rol binnen de energietransitie.