3 oktober 2019

Kiwa werkt mee aan publicatie

ISSO-publicatie 13

Andere tijden

Kiwa Technology heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van kennis om storingen in de installatie te voorkomen. Deze kennis is ondergebracht in ISSO-publicatie 13 ‘Voorkomen van corrosie en vervuiling’. De vorige versie van de publicatie bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen, kleinere diameters en worden ze bedreven op lagere temperaturen. In combinatie met zuurstoftoetreding door onvoldoende drukbehoud leidt dit vaak tot genoemde problemen. Daardoor was het nodig ISSO-publicatie 13 te actualiseren. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen. Hij sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Storingen voorkomen door juiste waterkwaliteit

Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten in opgenomen en stappenplannen die helpen bij het maken van keuzes.

Deze ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase, is publicatie 13 zeer zeker ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders.

Input van professionals

Deze herziene uitgave is tot stand gekomen dankzij de input van professionals. Samen staan we voor kwaliteit. Want van beter weten komt beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een beter leven voor ons allemaal.  Als Kiwa Technology hebben we graag bijgedragen aan de kennisontwikkeling op dit gebied.

Toegang tot de kennis

ISSO-publicatie 13 is beschikbaar via de ISSO-KennisBank.  Met de actiecode: Kiwa> ISSO-13-2019>  krijgt u tijdelijk toegang tot de online uitgave. Interesse? Stuur een e-mail naar bestellingen@isso.nl, vermeld daarbij de code en u ontvangt tijdelijk toegang tot de uitgave.