30 januari 2019

Lekkages in waterleidingen van koper, wat nu?!

Lekkage in waterleidingen van koper… de laatste tijd worden wij hier als expert op het gebied van schadeanalyses en materiaalonderzoek steeds vaker mee geconfronteerd.

Vaak zijn het relatief nieuwe complexen of woningen die onverwacht te maken krijgen met vele lekkages. Dat dit vervelende gevolgen heeft is duidelijk: een lekkage geeft grote schade en leidingen zijn vaak moeilijk bereikbaar. Wat kan Kiwa Technology voor u betekenen in het achterhalen van de oorzaken, het bieden van oplossingen en het voorkomen in de toekomst?

Inleidend onderzoek

Zelfs leidingen van koper kunnen corroderen en zodanig worden aangetast dat er lekkages ontstaan. De gevolgschade is altijd vervelend. Natuurlijk is er de gevolgschade van het water dat vrijkomt, maar het komt ook nog al eens voor dat de leidingen zijn ingebouwd in de muren of vloeren en daardoor slecht bereikbaar en te vervangen zijn.

Er zijn veel verschillende soorten corrosie die tot de lekkage kunnen leiden; denk bijvoorbeeld aan putcorrosie, erosie-corrosie of spanningscorrosie. De mogelijke oorzaken zijn talrijk. Daarbij kan de aantasting soms van binnenuit komen (bijvoorbeeld slecht afgebraamde buisdelen die erosie-corrosie veroorzaken), maar soms ook van buitenaf (bijvoorbeeld corrosief vocht in de mantelbuis).

Om in geval van een schade relatief snel de mogelijke oorzaak te identificeren hanteert Kiwa Technology het zogenaamde inleidende onderzoek. In de meeste gevallen kunnen hiermee in beperkte tijd en met beperkte middelen een eerste indruk van de mogelijke oorzaak worden gevonden. Vaak is dit al voldoende om de omvang in te kaderen en gerichter aan een oplossing te kunnen werken.

Generieke onderzoekaanpak

Voor het inleidende onderzoek heeft Kiwa Technology een generieke aanpak ontwikkeld waarbij zowel informatie over de praktijkomstandigheden als een materiaalonderzoek samen een compleet beeld moeten geven. Het liefst werken we hierbij met alle betrokken partijen samen, zodat in deze ongewenste situatie, toch gezamenlijk naar de oorzaak kan worden gezocht en dus ook aan een oplossing kan worden gewerkt.

Na het eerste contact met de klant wordt een vragenlijst verstuurd om de omvang van het systeem en de schade in beeld te krijgen. Daarnaast worden in ons laboratorium één of meerdere leidingstukken met daarin de lekkages of aantasting onderzocht. Tijdens dit materiaalonderzoek wordt met een aantal standaard stappen gewerkt; zoals een visuele beoordeling van de binnen- en buitenkant van de leiding, en het maken van dwarsdoorsnedes van de lekkages en andere aangetaste plekken. Met stereomicroscopie, eventueel aangevuld met elektronenmicroscopie en elementanalyses ontstaat een goed beeld over het type corrosie en het ontstaan ervan.

Mocht uit het inleidende onderzoek volgen dat de oorzaak complexer is dan gedacht, dan kunnen gerichte vervolgstappen en analyses worden aangeboden om toch de oorzaken boven tafel te krijgen.

Resultaten

De conclusies over de meest waarschijnlijke oorzaak of oorzaken van de lekkage en het type corrosie kunnen aan de opdrachtgever(s) worden gepresenteerd of worden in een beknopte rapportage samengevat. Deze rapportage bevat uiteraard ook de uitkomsten van de beproevingen met bijbehorend beeldmateriaal van de aangetroffen aantasting of corrosie.

Afhankelijk van de uitkomsten doet Kiwa Technology aanbevelingen om dit probleem in de toekomst te voorkomen. In sommige gevallen is een uitgebreide e-mail met de bevinden al voldoende voor de opdrachtgever(s) om snel verder te kunnen werken aan het voorkomen van verdere lekkages.

Samenwerking tussen de verschillende partijen is niet altijd mogelijk. Ook in dat geval kan Kiwa Technology als onafhankelijke partij de technische expertise leveren, bijvoorbeeld via een second opinion of contra-expertise, die nodig is in een geschil of bij juridische stappen.