25 juni 2019

Gasexplosie door een keten van factoren

gasnetVorig jaar vond in Papendrecht een gasexplosie plaats in een bergruimte van een woning, ten gevolge van een gaslek door een graafschade. Daarbij raakte een monteur gewond. De explosie vond plaats nadat het lek door de monteur was gedicht en zowel de brandweer als de monteur dachten dat de situatie veilig was gesteld. Dit artikel behandelt de lessen die zijn geleerd om het risico op soortelijke incidenten te verminderen
Arie Kooiman, Kiwa Technology

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2019 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.