12 september 2019

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

‘Cold Case’ ontplofte gasmeter

In gasvoorzieningssystemen komen storingen voor; dat is business as usual voor de netwerkbedrijven. Veelal zijn dit ‘huis, tuin en keuken’-storingen waarvan de oorzaak eenvoudig te herleiden is. Soms komt een  storingsmelding binnen die niet in die categorie past; zo ook de storing die begin dit jaar bij Enexis plaatsvond, waarbij een ontplofte gasmeter werd aangetroffen. Al eerder werd in Gasnet aandacht besteed aan het fenomeen ‘exploderende gasmeters’ (maartnummer van 2018). Ook daar was, net als in het onderstaande artikel is beschreven, menselijk handelen de oorzaak.
Adrie Stroop, Enexis

Herziene NEN1059:2019!

Begin juni is door NEN de herziening van de NEN 1059 'Gasvoorzieningsystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie’ uitgebracht. De vorige versie dateert van 2010 en was dus dringend aan vernieuwing toe. Er is nog een afstemmingsprobleem met het Activiteitenbesluit.
Kees Pulles, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2019 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.