30 maart 2020

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

De conditie van oudere zakkende-grond-constructies

Zakkende grond kan mechanische spanningen op gasaansluitleidingen veroorzaken en uiteindelijk ook tot beschadiging daarvan leiden. In het verleden zijn, met wisselend succes, verschillende constructies gebruikt voor het ondervangen van dit probleem. Het is van belang dat zo’n constructie die in het verleden is toegepast ook op langere termijn de grondzettingen nog effectief opvangt. Eén van zulke constructies is in dit artikel geëvalueerd.
Voor het maken van de gasaansluiting is in de periode 1972 t/m 1993 in een wijk in Alphen a/d Rijn bij ca.12.500 woningen de zg. Ridderveld-constructie toegepast. Deze methode houdt in dat een flexibele HDPE-gasaansluitleiding onder de fundatiebalk door en via een lus in de vrije kruipruimte naar de meterkast wordt gevoerd. Dit was destijds een nieuwe constructie, die periodiek moest worden geïnspecteerd. Liander heeft de conditie van deze constructie regelmatig geëvalueerd en dat levert een positief beeld op.
Jaap van der Sar, Liander

NEN1059:2019 en het Activiteitenbesluit Milieubeheer

In een vorige editie van Gasnet (september 2019) heeft u kunnen lezen dat de herziening van NEN1059:2019 is uitgebracht door NEN, maar dat in het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer nog wordt verwezen naar de oude versie van de NEN1059. We verwachtten toen dat deze formeel enigszins onhandige situatie nog wel even zou voortduren. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in juli 2020 ook een herziening van het Activiteitenbesluit
wordt uitgebracht. In deze herziening zal worden verwezen naar de
nieuwe NEN 1059:2019. Vanaf dat moment hoeft bij het aanbesteden,
plaatsen en melden van gasstations dusniet meer te worden teruggegrepen op de oude NEN1059:2010. Een goede zaak dus!
Kees Pulles, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2020 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.