17 oktober 2019

Preventie koolmonoxide bij start stookseizoen

Nu het stookseizoen weer begint wijzen netbeheerders huiseigenaren en verhuurders op het belang van onderhoud en controle van gasinstallaties in de woning. Hoewel het aantal gasongevallen in Nederland relatief klein is, zorgt met name koolmonoxidevergiftiging jaarlijks voor tientallen ernstige incidenten.

De Nederlandse netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het gasnet tot en met de gasmeter in de meterkast. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van gasleidingen en -apparaten in hun woning. Jaarlijks laat Netbeheer Nederland onderzoek doen naar gasongevallen in het gasnet, maar ook naar ongevallen in huisinstallaties. In 2018 werden 49 gasinstallatieongevallen in huisinstallaties geregistreerd. Hierbij waren 2 doden en 121 gewonden te betreuren, van wie 73 zwaargewond. Verreweg de meeste slachtoffers vielen door vergiftiging door koolmonoxide: 1 dode en 112 gewonden, van wie 69 zwaargewond.

www.energieveilig.nl
Via de website www.energieveilig.nl geven de energienetbeheerders consumenten informatie over het veilig omgaan met gas en elektriciteit. Op deze site is ook uitgebreide informatie te vinden over het onderhoud aan gastoestellen en het voorkomen en signaleren van koolmonoxideproblemen. Belangrijke aanbevelingen zijn het laten onderhouden van gastoestellen, goed ventileren en het plaatsen van een CO-melder.

Rookgasafvoeren
Overigens zijn het niet alleen apparaten als gaskachels en verwarmingsketels die koolmonoxidevergiftiging kunnen veroorzaken. Steeds vaker leiden ook slecht functionerende rookgasafvoeren tot problemen. Deze afvoeren zijn vaak weggewerkt in de woning en daarmee lastiger te inspecteren. Bij regulier onderhoud van de ketel wordt de inspectie van deze (in appartementengebouwen meestal collectieve) afvoeren vaak niet meegenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde in 2016 voor professionele verhuurders, VVE’s en appartementeigenaren een Handreiking en Infoblad “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen”. Eerder werd al een Handreiking Open Verbrandingstoestellen uitgebracht. Deze documenten zijn ook terug te vinden op www.energieveilig.nl.

Gaslekken
​Netbeheerders stuiten regelmatig op gaslekken in de huisinstallatie. Tijdens het plaatsen van een nieuwe gasmeter controleert de netbeheerder ook de huisinstallatie, om zeker te zijn dat geen gaslek wordt achtergelaten. Daarbij worden regelmatig gaslekken in de woning aangetroffen. In deze gevallen wordt de gaskraan dichtgezet en moet een bewoner het gaslek in de woning eerst laten repareren voor de gaskraan weer open mag. Voor het melden van gaslekken ​bestaat een landelijk storingsnummer: 0800 9009

 

bron: www.netbeheernederland.nl