Alternatieve brandstoffen

Nu fossiele brandstoffen opraken, verleggen we onze focus naar duurzame, hernieuwbare alternatieven. Duurzaam gas zal een voorname rol spelen bij het vervullen van de toekomstige energievoorziening. Bij het in gebruik nemen van alternatieve brandstoffen zullen vraagstukken over investeringen, haalbaarheid en veiligheid beantwoord moeten worden.

Kiwa ondersteunt bij investeringsbesluiten en het beoordelen van haalbaarheid en veiligheid van systemen en infrastructuren voor alternatieve brandstoffen. Onder andere met beleidsmakers, technici, fabrikanten en installateurs werken we aan duurzame oplossingen. Samen onderzoeken we waar de mogelijkheden en oplossingen te vinden zijn voor onze toekomstige energievoorziening.

 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Kiwa Technology voert veiligheidsbeoordelingen uit met betrekking tot alternatieve brandstoffen en brandstofsystemen (tanks, voertuigen en aandrijfsystemen). We maken risicobeoordelingen van onderdelen, voertuigen, stations en normen.
  Lees meer
 • Testmogelijkheden materiaalonderzoek en schadeanalyse. Bij schades of problemen in het algemeen ligt de oorzaak vaak op meerdere gebieden. Kiwa Technology heeft als onafhankelijke partij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met onderzoek aan schades en materialen
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer