• Gas

  Naast vast, vloeibaar en plasma is gas een van de vier vormen waarin een materie voor kan komen. Wanneer gas wordt ingezet als energiedrager ontstaat er een keten, van productie tot levering aan industrie, zakelijke grootverbruikers en gas voor consumenten gebruik.

  Lees meer
  Gasmeters
 • Waterstof

  We moeten de komende jaren ons energiesysteem transformeren. Niet alleen omdat de traditionele energiebronnen - voornamelijk van fossiele aard - langzaam maar zeker uitgeput raken, maar ook om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

  Lees meer
  Waterstofatoom
 • Warmte

  De manier waarop we energie en warmte opwekken en verdelen is flink aan het veranderen. Denk dan bijvoorbeeld aan energieopwekking met nieuwe energiebronnen als waterstof, groen gas, warmtepompen en particulier opgewekte zonne- en windenergie en warmtenetten.

  Lees meer
  Verwarming, ventilatie & airconditioning
 • Energie (verbruik)

  We verbruiken met elkaar meer en meer energie. Hoe we deze groeiende vraag naar energie beantwoorden en inrichten leidt samen met de energietransitie naar een complex werkveld.

  Lees meer
  Electrica
 • Techniek

  Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling. Technologieën en materialen achter deze ontwikkelingen moeten aan veel eisen voldoen om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd.

  Lees meer
  Man aan het werk om robot te ontwikkelen
 • Alternatieve brandstoffen

  Nu fossiele brandstoffen opraken, verleggen we onze focus naar duurzame, hernieuwbare alternatieven. Duurzaam gas zal een voorname rol spelen bij het vervullen van de toekomstige energievoorziening.

  Lees meer
  Benzine tanken
 • Leidingsystemen

  Naast veranderingen in het en opwekken van energie, zal ook het netwerk ten behoeve van opslag en distributie van energie de komende jaren moeten worden klaargestoomd voor nieuwe energiestromen, afkomstig uit duurzame bronnen en decentraal opgewekt in wisselende hoeveelheden.

  Lees meer
  Leidingsystemen