Techniek

Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling. Technologieën en materialen achter deze ontwikkelingen moeten aan veel eisen voldoen om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd. Gedegen analyses en tests op gebied van kwaliteit en haalbaarheid, maar ook veiligheid en risico’s van deze ontwikkelingen is daarom onontbeerlijk.

Kiwa experimenteert volop met nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking, -opslag, -distributie en -gebruik. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwe oplossingen, maar ook naar bestaande toepassingen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe overtollige energie om kan worden gezet in waterstof en hoe dat kan worden vervoerd via het bestaande gasleidingnetwerk. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het hoogwaardige onderzoekslaboratorium.

 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Gasstations en ATEX: Gasstations moeten voordat men ze kan betreden voldoen aan de ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) en ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG). Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Het ontwerp van netten, of het nu nieuwe gebieden betreft of kleine aanpassingen van bestaande netten, bepaalt in belangrijke mate de verhouding tussen uw investeringslasten en uw leveringszekerheid.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Wilt u er zeker van zijn dat uw kunststof leidingen en componenten nog jarenlang goed hun werk kunnen doen, dan is gedetailleerde kennis van de eigenschappen van kunststoffen onmisbaar.
  Lees meer
 • Bij industriële gasverbruiksinstallaties staan veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Kiwa kan u daarbij ondersteunen, door het ontwerp van uw bestaande of nieuw te bouwen installatie onafhankelijk te beoordelen.
  Lees meer
 • Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.
  Lees meer
 • Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.
  Lees meer
 • Veiligheid: Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven.
  Lees meer
 • Irene Pro is een uitgebreid en gebruikersvriendelijk analyse- en rekenpakket voor gasnetten. Dit door Kiwa ontwikkelde tool is voor tal van netbeheerders een belangrijk hulpmiddel bij de aanleg en het beheer en onderhoud van gasnetten. 
  Lees meer
 • Testmogelijkheden materiaalonderzoek en schadeanalyse. Bij schades of problemen in het algemeen ligt de oorzaak vaak op meerdere gebieden. Kiwa Technology heeft als onafhankelijke partij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met onderzoek aan schades en materialen
  Lees meer
 • Explosieveiligheid: Elke bedrijf waar brandbare stoffen worden getransporteerd, opgeslagen en worden gebruikt is op grond van de Arbowet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is de werknemers te beschermen tegen explosiegevaar.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Het actief volgen van de gehele cyclus van gasinstallaties, in bezit van woningcorporaties, is door de betrokkenheid van veel partijen (extern en intern) vaak lastig. Wij zorgen dat u de grip weer volledig terug krijgt.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer