Techniek

Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling. Technologieën en materialen achter deze ontwikkelingen moeten aan veel eisen voldoen om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd. Gedegen analyses en tests op gebied van kwaliteit en haalbaarheid, maar ook veiligheid en risico’s van deze ontwikkelingen is daarom onontbeerlijk.

Kiwa experimenteert volop met nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking, -opslag, -distributie en -gebruik. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwe oplossingen, maar ook naar bestaande toepassingen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe overtollige energie om kan worden gezet in waterstof en hoe dat kan worden vervoerd via het bestaande gasleidingnetwerk. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het hoogwaardige onderzoekslaboratorium.

 • Kiwa Technology is al decennia gespecialiseerd in het testen van leidingen/materialen van glasvezelversterkt kunststof (GVK)-, bijvoorbeeld als onafhankelijke derde partij bij schadeonderzoek of bij nulmetingen voor nieuwe producten
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Gasstations en ATEX: Gasstations moeten voordat men ze kan betreden voldoen aan de ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) en ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG). Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Het ontwerp van netten, of het nu nieuwe gebieden betreft of kleine aanpassingen van bestaande netten, bepaalt in belangrijke mate de verhouding tussen uw investeringslasten en uw leveringszekerheid.
  Lees meer
 • Controle van gas- en elektriciteitsmeters: Kiwa Technology heeft bij de uitvoering van deze werkzaamheden een coördinerende en controlerende taak.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Wilt u er zeker van zijn dat uw kunststof leidingen en componenten nog jarenlang goed hun werk kunnen doen, dan is gedetailleerde kennis van de eigenschappen van kunststoffen onmisbaar.
  Lees meer