Techniek

Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling. Technologieën en materialen achter deze ontwikkelingen moeten aan veel eisen voldoen om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd. Gedegen analyses en tests op gebied van kwaliteit en haalbaarheid, maar ook veiligheid en risico’s van deze ontwikkelingen is daarom onontbeerlijk.

Kiwa experimenteert volop met nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking, -opslag, -distributie en -gebruik. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwe oplossingen, maar ook naar bestaande toepassingen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe overtollige energie om kan worden gezet in waterstof en hoe dat kan worden vervoerd via het bestaande gasleidingnetwerk. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het hoogwaardige onderzoekslaboratorium.

 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Veiligheid: Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven.
  Lees meer
 • Gasstations en ATEX: Gasstations moeten voordat men ze kan betreden voldoen aan de ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) en ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG). Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Het actief volgen van de gehele cyclus van gasinstallaties, in bezit van woningcorporaties, is door de betrokkenheid van veel partijen (extern en intern) vaak lastig. Wij zorgen dat u de grip weer volledig terug krijgt.
  Lees meer
 • Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.
  Lees meer
 • De veiligheid van een gebouw hangt af van tal van factoren: de brandveiligheid, de veiligheid van bouwconstructies en technische installaties en legionella- en asbestonderzoek. Kiwa bundelt al deze disciplines in de Kiwa Gebouwenscan, dé graadmeter voor veilige en gezonde gebouwen.
  Lees meer
 • Bij industriële gasverbruiksinstallaties staan veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Kiwa kan u daarbij ondersteunen, door het ontwerp van uw bestaande of nieuw te bouwen installatie onafhankelijk te beoordelen.
  Lees meer