Techniek

Om de energietransitie mogelijk te maken raken de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling. Technologieën en materialen achter deze ontwikkelingen moeten aan veel eisen voldoen om succesvol te kunnen worden geïmplementeerd. Gedegen analyses en tests op gebied van kwaliteit en haalbaarheid, maar ook veiligheid en risico’s van deze ontwikkelingen is daarom onontbeerlijk.

Kiwa experimenteert volop met nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking, -opslag, -distributie en -gebruik. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwe oplossingen, maar ook naar bestaande toepassingen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe overtollige energie om kan worden gezet in waterstof en hoe dat kan worden vervoerd via het bestaande gasleidingnetwerk. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van het hoogwaardige onderzoekslaboratorium.

 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Veiligheid: Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven.
  Lees meer
 • SOFTWARE IRENE PRO: Behoort het ontwerpen, berekenen of analyseren van gasleidingnetten tot de activiteiten binnen uw organisatie, dan kan deze software tool voor u toegevoegde waarde creëren.
  Lees meer
 • Het ontwerp van netten, of het nu nieuwe gebieden betreft of kleine aanpassingen van bestaande netten, bepaalt in belangrijke mate de verhouding tussen uw investeringslasten en uw leveringszekerheid.
  Lees meer
 • Testmogelijkheden materiaalonderzoek en schadeanalyse. Bij schades of problemen in het algemeen ligt de oorzaak vaak op meerdere gebieden. Kiwa Technology heeft als onafhankelijke partij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met onderzoek aan schades en materialen
  Lees meer