Gas

Naast vast, vloeibaar en plasma is gas een van de vier vormen waarin een materie voor kan komen. Wanneer gas wordt ingezet als energiedrager ontstaat er een keten, van productie tot levering aan industrie, zakelijke grootverbruikers en gas voor consumenten gebruik. Bijvoorbeeld gebruik van materialen, opslag, distributie, metingen, analyse en veiligheid zijn dan facetten die een rol spelen.

Kiwa heeft in meer dan 85 jaar uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in de gasindustrie. Kiwa beschikt bovendien over een zeer goed uitgerust laboratorium voor het beproeven van materialen. In dit laboratorium kunnen de mechanische en chemische eigenschappen van kunststoffen en metalen bepaald worden. Ook de eventuele invloed van een gas op materialen kan worden vastgesteld. De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap.

 • Kiwa adviseert leveranciers en producenten van meetapparatuur over de gekozen meetconcepten, toegepaste materialen en testmethoden.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Industriële Gasinstallaties moeten voor het gebruik beschikbaar zijn en aantoonbaar voldoen aan alle milieu en veiligheidseisen. Het voldoen aan deze eisen geen eenvoudige opgaven. Kennis van gastechniek, veiligheidsfilosofie, ATEX en SIL is noodzakelijk.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Kiwa Technology voert zowel kwalitatieve als kwantitatieve bepalingen uit van componenten in gasvormige brandstoffen (aardgas, LPG, biogas) of in een ander matrixgas, zoals lucht.
  Lees meer
 • Het vinden van de oorzaak van een gasongeval is specialistisch werk. Daarnaast is onafhankelijkheid ook gewenst. Kiwa Technology kan u van dienst zijn bij het vaststellen van de oorzaak van explosies, brand en koolmonoxidevergiftigingen.
  Lees meer
 • Koolmonoxide: je ruikt het niet, je ziet het niet. Nog steeds een onderschat gevaar. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer