Gas

Naast vast, vloeibaar en plasma is gas een van de vier vormen waarin een materie voor kan komen. Wanneer gas wordt ingezet als energiedrager ontstaat er een keten, van productie tot levering aan industrie, zakelijke grootverbruikers en gas voor consumenten gebruik. Bijvoorbeeld gebruik van materialen, opslag, distributie, metingen, analyse en veiligheid zijn dan facetten die een rol spelen.

Kiwa heeft in meer dan 85 jaar uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in de gasindustrie. Kiwa beschikt bovendien over een zeer goed uitgerust laboratorium voor het beproeven van materialen. In dit laboratorium kunnen de mechanische en chemische eigenschappen van kunststoffen en metalen bepaald worden. Ook de eventuele invloed van een gas op materialen kan worden vastgesteld. De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap.

 • Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!
  Lees meer
 • De aanleg techniek van elektrolasverbindingen in polyethyleen-leidingsystemen voor onder meer water en gas is bekend. Echter er komen nog wel eens falende lasverbindingen voor. De oorzaak kan door Kiwa door (non-)destructief onderzoek voor u inzichtelijk maken. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Het actief volgen van de gehele cyclus van gasinstallaties, in bezit van woningcorporaties, is door de betrokkenheid van veel partijen (extern en intern) vaak lastig. Wij zorgen dat u de grip weer volledig terug krijgt.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Voor het uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen van componenten in gasvormige brandstoffen.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Odorantcontrole: Om de kwaliteitsborging met betrekking tot de odorisatie van het gas gestalte te geven verricht Kiwa Technology controlemetingen en inspecties.
  Lees meer
 • Technische aspecten gasoverdracht. Naast de samenstelling van het gas is ook de hoeveelheid overdragen gas van belang. Kiwa Technology heeft hier jarenlange ervaring mee.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer