Gas

Naast vast, vloeibaar en plasma is gas een van de vier vormen waarin een materie voor kan komen. Wanneer gas wordt ingezet als energiedrager ontstaat er een keten, van productie tot levering aan industrie, zakelijke grootverbruikers en gas voor consumenten gebruik. Bijvoorbeeld gebruik van materialen, opslag, distributie, metingen, analyse en veiligheid zijn dan facetten die een rol spelen.

Kiwa heeft in meer dan 85 jaar uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in de gasindustrie. Kiwa beschikt bovendien over een zeer goed uitgerust laboratorium voor het beproeven van materialen. In dit laboratorium kunnen de mechanische en chemische eigenschappen van kunststoffen en metalen bepaald worden. Ook de eventuele invloed van een gas op materialen kan worden vastgesteld. De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap.

 • Kiwa Technology is al decennia gespecialiseerd in het testen van leidingen/materialen van glasvezelversterkt kunststof (GVK)-, bijvoorbeeld als onafhankelijke derde partij bij schadeonderzoek of bij nulmetingen voor nieuwe producten
  Lees meer
 • Expert (EBI of PI) op het gebied van stookinstallaties? Op initiatief van Kiwa zijn er contactgroepen opgericht met als doel uitdagingen op het gebied van techniek en regelgeving bij inspecties en onderhoud aan stookinstallaties bespreekbaar te maken en zo mogelijk op te lossen. De vergaderfrequentie van de bijeenkomsten is drie keer per jaar. Meepraten? Meldt u aan!
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.
  Lees meer
 • Voor de gasnetbeheerders in Nederland verzorgen wij als Kiwa Technology een dag en nacht bereikbare ongevallenwachtdienst, zodat wij op verzoek te allen tijde onafhankelijk (technisch) onderzoek aan gasincidenten kunnen uitvoeren
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Gasstations en ATEX: Gasstations moeten voordat men ze kan betreden voldoen aan de ATEX 114 (richtlijn 2014/34/EU) en ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG). Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Uw partner in de duurzaam gas keten: Biogas, het product van vergisting van biomassa, zal steeds meer worden toegepast als vervanger van aardgas. Biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit wordt ook wel groen gas genoemd. De duurzaamheid voor groen gas is beter dan voor elektriciteitsproductie uit vergisting.
  Lees meer
 • Controle van gas- en elektriciteitsmeters: Kiwa Technology heeft bij de uitvoering van deze werkzaamheden een coördinerende en controlerende taak.
  Lees meer
 • Kiwa adviseert leveranciers en producenten van meetapparatuur over de gekozen meetconcepten, toegepaste materialen en testmethoden.
  Lees meer
 • Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. Door aanvullende maatregelen, kan de gekwalificeerde stookruimte door een gemeente worden geaccepteerd als een gelijkwaardige veiligheid volgens het Bouwbesluit 2012.
  Lees meer
 • De aanleg techniek van elektrolasverbindingen in polyethyleen-leidingsystemen voor onder meer water en gas is bekend. Echter er komen nog wel eens falende lasverbindingen voor. De oorzaak kan door Kiwa door (non-)destructief onderzoek voor u inzichtelijk maken. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Kiwa heeft decennialange ervaring als het gaat om onderzoek en analyse van materialen en gassen. In ons analytisch chemisch laboratorium bieden wij hoogwaardige analysediensten (onder meer aan polymeren en broom- en fluorverbindingen) en voeren we kwalitatieve en kwantitatieve bepalingen uit van componenten in gasvormige brandstoffen.
  Lees meer
 • Bij industriële gasverbruiksinstallaties staan veiligheid en betrouwbaarheid voorop. Kiwa kan u daarbij ondersteunen, door het ontwerp van uw bestaande of nieuw te bouwen installatie onafhankelijk te beoordelen.
  Lees meer
 • Als verantwoordelijke voor een installatie is het van belang om te weten in welke toestand de installatie zich bevindt en of er specifieke regelgeving van toepassing is op de gasinstallatie. Als vanzelfsprekend moet en wilt u antwoord kunnen geven op het hoe, het waarom en het waar.
  Lees meer
 • Kiwa Technology is in Nederland hét kenniscentrum als het gaat om gasinstallaties en de veilige toepassing van gassen (van aardgas en propaan tot biogas en waterstof). We zetten ons in voor het blijvend veilig toepassen van gas in zowel huishoudens als bedrijven.
  Lees meer
 • Wilt u er zeker van zijn dat uw kunststof leidingen en componenten nog jarenlang goed hun werk kunnen doen, dan is gedetailleerde kennis van de eigenschappen van kunststoffen onmisbaar.
  Lees meer
 • Veiligheid: Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven.
  Lees meer
 • De weerstand tegen permeatie van gassen en water door leidingwanden en andere scheidingscomponenten zoals folies is voor vele praktijktoepassingen een uiterst belangrijke eigenschap. Kiwa Technology kan u helpen en zoeken naar de juiste oplossing.
  Lees meer