Energie (verbruik)

We verbruiken met elkaar meer en meer energie. Hoe we deze groeiende vraag naar energie beantwoorden en inrichten leidt samen met de energietransitie naar een complex werkveld. Deze veranderingen bieden kansen voor het duurzaam inrichten van energieverbruik door industrie, zakelijke grootverbruikers en consumenten.

Kiwa geeft energieverbruikers de ondersteuning en tools om het energieverbruik te optimaliseren. Daarbij wordt onderzocht voordat wordt geadviseerd en overlegd voordat wordt aanbevolen. Ieder advies wordt getoetst aan theoretische onderbouwing, praktische realiteit en zakelijke consequenties.

 • Kiwa Technology kan u adviseren over alle vraagstukken mbt risicomanagement en analyses.
  Lees meer
 • Een beoordeling of herbeoordeling van deze werkprocedures is regelmatig noodzakelijk ten gevolge van de wijzigende omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van bedrijfsreorganisaties, aanpassing van de regelgeving, etc.
  Lees meer
 • Datamanagement en data-analyse: Uw gegevens moeten dan niet alleen volledig zijn en accuraat, daarop heeft u immers uw bedrijfsproces ingericht, ze moeten ook op de juiste manier gerelateerd worden aan elkaar en aangevuld worden met andere gegevens.
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Uw partner in de duurzaam gas keten: Biogas, het product van vergisting van biomassa, zal steeds meer worden toegepast als vervanger van aardgas. Biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit wordt ook wel groen gas genoemd. De duurzaamheid voor groen gas is beter dan voor elektriciteitsproductie uit vergisting.
  Lees meer
 • Beleidsstudies: Het aanleggen van een nieuwe energienet brengt grote kosten met zich mee. Het is daarom van belang om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te hebben welk concept het beste geschikt is voor de situatie. Kiwa Technology kan u hierbij helpen.
  Lees meer
 • Bij overname van netwerken is het van belang inzicht te krijgen in de technische staat van deze netten. De kwaliteit van de over te nemen assets bepaalt immers voor een belangrijk deel de waarde ervan. Kiwa Technology heeft ruime ervaring en kan u hierin adviseren.
  Lees meer
 • Veiligheid: Hoewel de gasnetten in Nederland bijzonder veilig zijn moet er voortdurend aandacht zijn voor de bescherming van het publiek, de eigen medewerkers en die van andere bedrijven.
  Lees meer
 • Testmogelijkheden materiaalonderzoek en schadeanalyse. Bij schades of problemen in het algemeen ligt de oorzaak vaak op meerdere gebieden. Kiwa Technology heeft als onafhankelijke partij in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met onderzoek aan schades en materialen
  Lees meer
 • Biogas is een waardevolle energiedrager. Biogas komt voor als stortgas, rioolgas en fermentatiegas (vergisting van mest en organisch afval). Biogas vindt toepassing in stookketels, verbrandingsinstallaties en gasmotoren(verstroming). Opgewerkt bio...
  Lees meer
 • Adviezen voor ontwerp en optimalisatie van energievoorziening-infrastructuren (OPTINET)
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Energiemeters vormen een cruciaal onderdeel van distributienetten voor gas en warmte. Vanuit haar specifieke kennis op het gebied van gas- en warmtemeting adviseert Kiwa Technology u graag bij de aanschaf en toepassing van deze energiemeters.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan ondersteuning bieden door tijdelijk specialisten te leveren.
  Lees meer