Spot On en duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker bij de nieuwaanleg, renovatie en verwijdering van (buiten)sportaccommodaties. Er wordt op MVO-gebied steeds meer verlangd van de eigenaar/beheerder van sportaccommodaties. Met Kiwa Spot On kunt u de duurzaamheid van constructies en materialen beter in kaart brengen. Daarnaast maakt u met Spot On het effect van onderhoud op kwaliteit en duurzaamheid inzichtelijk en laat u zien of maatregelen rondom het zorgplichtdocument en IPM het gewenste milieueffect hebben. Kiwa Spot On geeft een statusoverzicht zodat u kunt bijsturen om aan wet- en regelgeving én uw eigen doelstellingen te voldoen.

Visual IPM_Kiwa_ISA Sport.png

In bovenstaande afbeelding staan de 8 basisprincipes van IPM afgebeeld.