Spot On modules

Spot On is modulair opgebouwd. Dit maakt Spot On geschikt om in de toekomst nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en toe te voegen. De modules zijn per bedrijf en gebruiker in te schakelen en bieden elk hun eigen inzichten en functionaliteiten.
Kiwa biedt op dit moment drie Spot On-modules: Kunstgras, Natuurgras en Integrated Pest management (IPM).

Spot On Kunstgras

Met de Spot On-module Kunstgras maakt u eenvoudig een langetermijnplanning voor het onderhoud van uw sportvelden. De activiteiten kunt u bovendien toewijzen aan een onderhoudspartij of uw eigen team. In het digitale logboek worden gedurende het onderhoud de activiteiten geregistreerd. Hiermee ontstaat inzicht in wie, wanneer wat heeft gedaan.

De vastgelegde informatie wordt weergeven via een overzichtelijk dashboard, waarop kan worden ingezoomd op locatie, vereniging en sportveld. Per sportveld zijn alle basisgegevens direct beschikbaar, zoals sportvloeropbouw, jaar van aanleg, laatste keuring etc. Met de analyse- en rapportagetools kunt u middelen nóg beter inzetten en efficiënter sturen op kwaliteit en financiën.

Spot On Natuurgras

Beheerders van natuurgrasvelden hebben te maken met steeds meer wet- en regelgeving. De Spot On-module Natuurgras bevat naast de hierboven beschreven features specifieke functionaliteit voor het beheer en onderhoud van natuurgrasvelden. Hiermee kunnen beheerders de bemesting plannen en registreren, de kwaliteit van het gras monitoren en onderhoudswerkzaamheden plannen en registreren.

Spot On Integrated Pest Management (IPM)

De Spot On-module Integrated Pest Management (IPM) helpt u om gewasbescherming effectief en volgens de regels uit te voeren. Met de module kunt u een gewasbeschermingsplan maken en overzichten en rapportages genereren die u helpen natuurgrassportvelden op een goed kwaliteitsniveau te brengen én te houden. Bovendien kunt u met behulp van de module aantonen dat u werkt conform wet- en regelgeving.