In het kader van legionellapreventie moet een prioritaire instelling onder meer een risicoanalyse laten uitvoeren en beheersplan laten opstellen (conform BRL 6010). De eigenaar of beheerder van een prioritaire instelling moet minimaal elk half jaar een legionellatest en legionella-analyse laten uitvoeren. De legionellamonsters moeten worden onderzocht in een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. Meer informatie over legionella vindt u op onze themapagina legionella.

Als specialist op het gebied van drinkwaterinstallaties en drinkwaterkwaliteit kan Kiwa eigenaren en beheerders van publieke drinkwaterinstallaties ondersteunen bij het voorkomen van legionella. We kunnen niet alleen uw installatie inspecteren en keuren, maar u ook opleiden om binnen uw organisatie zelf aan de slag te gaan als adviseur legionellapreventie.