10 augustus 2020

Aantoonbaar maken milieukwaliteit groutproducten

Groutproducten worden gebruikt om boorgaten af te dichten. De milieukwaliteit van deze producten is niet altijd bekend bij de gebruiker ervan. Om de milieukwaliteit van groutproducten aan te tonen, heeft Kiwa in 2019 de BRL 5078 ‘Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten’ opgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn is op 5 juni 2020 in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. De eerste bedrijven zijn nu hiervoor gecertificeerd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangegeven dat er vanaf 1 september 2020 op wordt toegezien dat alle groutproducten zijn voorzien van een bewijsmiddel waarin de milieukwaliteit van een groutproduct wordt verklaard. Groutproducenten kunnen zo’n bewijsmiddel in de wacht slepen na een toelatingsonderzoek. Dit onderzoek, dat momenteel door meerdere marktpartijen wordt uitgevoerd, is zeer tijdrovend en duurt minimaal vier tot vijf maanden per partij.

Hoe wordt de milieukwaliteit aangetoond? 

Door die doorlooptijd kunnen niet alle toelatingsonderzoeken vóór 1 september 2020 worden afgerond. De markt vraagt hierdoor om duidelijkheid: wat mag wél en wat mag niet gebruikt worden als bewijsmiddel voor de milieukwaliteit van groutproducten? Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • Een certificaat op basis van de BRL 5078 voor de op het certificaat vermelde producten;
  • Een partijkeuring op het betreffende groutproduct, uitgevoerd in het kader van het toelatingsonderzoek voor de BRL 5078.

Met behulp van één van de twee bovenstaande bewijsmiddelen kunt u als groutproducent, leverancier of gebruiker aantonen dat uw groutproduct voldoet aan de geëiste milieukwaliteit.  

Actualisatie BRL 5078 

Op basis van ervaringen uit de praktijk heeft Kiwa de BRL 5078 geactualiseerd. Zodra deze wijziging is opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, wordt het mogelijk om groutproducten te beoordelen op basis van de diffusieproef. Op dit moment is dat nog niet het geval. Kiwa heeft het ministerie geadviseerd om de actualisatie snel op te nemen om uitvoeringsproblemen te voorkomen. 

Ook nu zien we nog verbetermogelijkheden die in de nieuwe conceptversie zijn ingebracht. Meer hierover leest u u hier. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Jan.keijzer@kiwa.com