28 maart 2018

BRL waarborgt duurzame milieuprestaties betonnen infraproducten

Op 23 maart zijn de eerste certificaten uitgereikt aan zeven producenten die voldoen aan de gestelde milieueisen voor betonnen infraproducten conform beoordelingsrichtlijn (BRL) K11002. Jan Klapwijk van Kiwa verzorgde de uitreiking bij het Betonhuis in Woerden.

Betonhuis Bestrating heeft de BRL samen met Kiwa opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonnen infraproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie.

Kiwa is de certificerende instelling die de producten en processen in deze richtlijn toetst. De sectorvereniging Betonhuis Bestrating is de vereniging voor producenten van betonnen bestratingsmaterialen, voorheen BeST genoemd. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door het bevorderen van het duurzaam produceren en aanbesteden van de producten.

Kiwa beoordeelt op de productielocatie onder meer hoe veel en welke grondstoffen de producent heeft gebruikt. En hoe veel en welke energie er is verbruikt in het productieproces. Met een certificaat op basis van BRL K11002 toont een producent van betonnen infraproducten aan dat het door hem gedeclareerde milieuprofiel overeenstemt met de daadwerkelijk geproduceerde producten.

Certificering

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet de producent eerst een duurzaamheidsverklaring opstellen. Er vindt een externe review van de MKI (milieukostenindicator) van de standaardproducten plaats. De MKI-waarde wordt berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclusanalyse. Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. Kiwa controleert of de gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met door de producent gebruikte waarden om de MKI te berekenen. Na goedkeuring ontvangt de producent een systeemcertificaat. Kiwa voert vervolgens jaarlijkse controles uit.

Aanbesteding

De BRL wordt bij opdrachtgevers zoals gemeenten onder de aandacht gebracht. Hen wordt geadviseerd om het certificaat bij deze BRL op te nemen in hun aanbestedingen. Dit zorgt ervoor dat de gevraagde data voor MKI en circulariteit worden gewaarborgd. Om dit te ondersteunen zijn een flyer en een animatie ontwikkeld.

Meer informatie

Bekijk hier meer informatie over BRL K11002.