19 oktober 2021

Certificering componenten stadsverwarming borgt kwaliteit en duurzaamheid

Warm-waterdistributie systemen zoals bijvoorbeeld toegepast bij stadsverwarming, kunnen een bijdrage leveren aan het behalen van onze klimaatdoelen en het verduurzamen van onze energievoorziening.

Zeker als deze systemen vakkundig zijn aangelegd en er gebruik is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige componenten. Bij dat laatste is certificering tegen relevante Kiwa en KOMO-richtlijnen een belangrijke voorwaarde.  

Warm-waterdistributiesystemen maken gebruik van bijvoorbeeld restwarmte voor het verwarmen van nieuwe en bestaande woningen. Warmte die eerder niet of onvoldoende wordt benut wordt dan ingezet voor de verwarming van gebouwen en de warmwatervoorziening. Bij dergelijke systemen voor stadsverwarming wordt warmte via leidingen in de grond getransporteerd naar de te verwarmen gebouwen, die hierdoor ‘van het gas af’ kunnen.

Kwaliteitsnormen

Bijkomend voordeel van warm-waterdistributiesystemen is dat deze zeer onderhoudsarm zijn. Als ze tenminste zijn aangelegd met gebruik van de juiste kwaliteit leidingen en afdichtingen. Lekkages kunnen immers voor veel schade en ongemak zorgen en helpen zeker niet bij het halen van de duurzaamheidsdoelen. De kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de componenten voor systemen voor stadsverwarming kunnen worden geborgd door certificering tegen kwaliteitsnormen van Kiwa en KOMO. Hieronder gaan we dieper in op drie daarvan.

Warm-water distributie

Beoordelingsrichtlijn BRL 5609 – Flexibele leidingsystemen met kunststof binnen-buis voor warm-water distributie – kan worden toegepast op producten die zijn bestemd voor de toevoer van warmwater in het warm-water distributieleidingsysteem naar de eindgebruiker, dus woningen en andere gebouwen. Deze BRL bestaat uit twee delen: voor de eisen die worden gesteld aan de installatie van de producten en voor eisen aan het product zelf.

Verwarmd drinkwater

Beoordelingsrichtlijn BRL 17401 - Warm-waterdistributieleidingsystemen: flexibele leidingsystemen voor het transport van verwarmd drinkwater – kan worden toegepast op producten die zijn bestemd voor de toevoer van verwarmd drinkwater in het warm-waterdistributieleidingsysteem tot woningen, appartementencomplexen, etc. Deze producten kunnen worden gebruikt om drinkwater centraal te verwarmen en vervolgens te verdelen.  

Zowel voor de BRL 5609 als voor de BRL 17401 geldt dat certificatie aan de hand van deze richtlijn ervoor zorgt dat de producten aan de hoogste eisen voldoen. Hierbij gaat het niet alleen om de toxicologische en organoleptische eisen die vanzelfsprekend zijn bij drinkwater, maar ook om het energieverlies tijdens het transport. Uiteraard worden ook veel technische eisen gesteld aan de buizen en verbindingen.

Rubber afdichtingen

Voor het maken van specifieke aansluitingen kan het noodzakelijk zijn om rubberen afdichtingen te gebruiken. Certificatie aan de hand van de beoordelingsrichtlijn BRL 2013 - Gevulkaniseerde rubber producten voor koud en warm water (niet-drinkwater) - zorgt ervoor dat rubberen afdichtingen op een zorgvuldige wijze geproduceerd worden en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De richtlijn kent diverse temperatuurklassen. Voor leidingsystemen voor warmwaterdistributie geldt de hoogste temperatuurklasse (klasse IV). Hierbij gaat het om een watertemperatuur tussen de 75 en 95°C. Het certificeren van deze afdichtingen aan de hand van deze klasse IV geeft vertrouwen op een jarenlange probleemloze werking zonder kostbare lekkages.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Kiwa’s services op het gebied van het certificeren van componenten van warm-waterdistributiesystemen? Neem dan contact op met de afdeling Plastic Piping Systems of check de service pagina’s: