19 november 2020

Eneco verankert duurzame doelstellingen in bedrijfsvoering met ISO 55001-certificaat

Eneco heeft door Kiwa het ISO 55001-certificaat voor Asset Management uitgereikt gekregen. Hiermee verankert het energiebedrijf haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in haar bedrijfsvoering door middel van duurzaam beheerde productiemiddelen. Kiwa heeft het certificaat vandaag uitgereikt aan Cees de Haan, directeur van de businessunit Wind & Solar van Eneco. 
 
Elke organisatie die investeert in kapitaalintensieve productiemiddelen wil dat deze assets optimaal renderen en op een voorspelbare manier bijdragen aan de doelstellingen. Dat geldt ook voor bedrijven in de energiesector, zoals Eneco. Hier zijn optimaal rendement, betrouwbaarheid en beschikbaarheid niet alleen van belang voor de organisatie zélf, klanten en investeerders, maar speelt óók het maatschappelijke belang een grote rol. Dat was aanleiding voor Eneco om te kiezen voor de implementatie van een managementsysteem op basis van de norm ISO 55001. 
 
Eneco zet met eigen warmtenetten en zon- en windparken sterk in op duurzaamheid en kiest bewust voor een langetermijnstrategie als het gaat om kapitaalintensieve productiemiddelen. Hierbij staat langdurige waardecreatie centraal, met een optimaal rendement voor investeerders in combinatie met kwaliteit en betrouwbaarheid voor haar klanten. Werken op basis van de ISO 55001-standaard biedt Eneco de mogelijkheid haar assets gedurende hun volledige levensduur optimaal in te zetten. “Met het beheer van haar zon- en windparken toont Eneco aan hoe een evenwicht tussen een goede performance van assets, kostenefficiency en veiligheid mogelijk is, middels voortdurende monitoring”, vertelt Dirk Konijnenberg, schemamanager ISO 55001 van Kiwa en verantwoordelijk voor de audit bij Eneco. “Met het verkrijgen van de ISO 55001-certificering is zij beter in staat invulling te geven aan haar duurzame ambities en voor de buitenwereld zichtbaar te maken welke vooruitgang hiermee wordt geboekt.”  

Accreditatie 

Eneco koos voor Kiwa om haar ISO 55001-inspanningen te laten certificeren. Als kennispartner in de energiesector is Kiwa geen onbekende voor Eneco en bovendien is Kiwa als één van de weinige onafhankelijke certificeringsinstanties in staat om ISO 55001 in combinatie met andere relevante kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001, te certificeren. Op het moment dat Kiwa het certificatietraject bij Eneco startte, kon Kiwa het ISO 55001-certificaat nog niet onder accreditatie verstrekken. Zo verzocht de Raad voor Accreditatie onder meer om een aantal referentiecases. Kiwa vond deze in een opdracht bij de provincie Zuid-Holland én bij Eneco, waarmee in partnerschap het certificeringstraject succesvol is afgerond. 
 
“Voor Eneco is een veilig, efficiënt en optimaal beheer van onze assets van groot belang”, aldus Cees de Haan, directeur van de businessunit Wind & Solar van Eneco. “Dit levert in de komende jaren een bijdrage aan onze resultaten en onze missie om duurzame energie voor iedereen beschikbaar te maken. Wij zijn dan ook erg blij met de ISO 55001-certificering en beschouwen dit als een erkenning voor al onze medewerkers die bij Asset Management zijn betrokken.” 
 
Paul Hesselink, CEO van Kiwa, feliciteert Eneco met de certificering: “Als Partner for Progress helpt Kiwa zijn opdrachtgevers om zichzelf te verbeteren, op allerlei gebieden. Een standaard als ISO 55001 biedt een bedrijf als Eneco een helder kader bij de ontwikkeling en het behoud van een gedegen systeem voor Asset Management. Uiteindelijk profiteren ook haar klanten en andere stakeholders hiervan. We zijn er trots op dat we op deze manier waarde toevoegen voor onze klanten en hún klanten.” 
 
Kijk voor meer informatie over de standaard ISO 55001 en certificering door Kiwa op de productpagina ISO 55001.  
 
 
Foto: Paul Hesselink (CEO Kiwa) reikt het ISO 55001 certificaat uit aan Cees de Haan (Directeur van de businessunit Wind & Solar van Eneco) volgens corona preventieve maatregelen.