17 november 2020

EPA-adviseurs in 2021 aan de slag met nieuwe BRL 9500 en NTA 8800

Vanaf volgend jaar hanteert de overheid een nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe rekenmethode, NTA 8800, en een herziening van de beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Vanaf 1 januari 2021 moeten EPA-adviseurs werken volgens deze vernieuwde richtlijn en worden BRL 9500-certificaathouders ook op basis daarvan door Kiwa getoetst. Vóór 1 januari 2022 moeten alle bestaande certificaten zijn omgezet naar een certificaat volgens de vernieuwde richtlijn.

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw met een nieuwe methodiek bepaald. De overheid wil één bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen en stapt af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Alle (nieuwe) energielabels worden bepaald aan de hand van één energieprestatieindicator ‘primair fossiel energiegebruik’.

Herziene richtlijn

Bij onder meer het aanvragen van een omgevingsvergunning, bij de oplevering en in het kader van verhoop of verhuur moet de energieprestatie van een gebouw worden vastgesteld. Zo’n rapport kan alleen worden afgegeven door energieprestatieadviseurs met een NL-EPBD-certificaat, op basis van de BRL9500-U en/of BRL9500-W. Naar aanleiding van het opstellen van de NTA 8800 is de BRL 9500 grondig herzien. Op enkele punten is de regeling concreter gemaakt en aangescherpt, met name waar het gaat om de in- en externe kwaliteitscontrole.

Het algemene deel 00 en de deelregelingen ( deel 01, 05, 03 en 06) zijn samengevoegd tot twee deelregelingen met elk twee sub-deelgebieden. De nieuwe regelingen onderscheiden een basisopname en een (uitgebreide) detailopname met daaraan gekoppeld eisen voor de uitvoerende adviseur:

  • Utiliteitsbouw; BRL9500 – U, met sub-deelgebieden basisopname en detailopname;
  • Woningbouw; BRL9500 – W, met sub-deelgebieden basisopname en detailopname.

Binnen de deelregelingen zijn eisen opgenomen voor nieuwbouw (vergunningsaanvraag, oplevering) en/of bestaande bouw. In de nieuwe systematiek vervalt de functie van opnemer, zoals de woningbouwdelen die voorheen kenden.

Overgangstermijn

EPA-adviseurs moeten vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar werken volgens de herziene BRL-delen en de opnameprotocollen en moeten daarom vóór 1 januari 2021 een aanvullend examen afleggen. Adviseurs worden in 2021 door uw Kiwa auditor getoetst op de nieuwe normen en ontvangen na een positief afgerond herhalingsonderzoek een nieuw certificaat. Voor de vernieuwde BRL 9500 geldt een overgangstermijn van een jaar: alle bestaande certificaten moeten vóór 1 januari 2022 zijn omgezet naar nieuwe certificaten. EPA-adviseurs die al in het bezit zijn van de juiste diploma’s hoeven niet te wachten op herbeoordeling door Kiwa en kunnen deze per 1 januari 2021 direct afmelden. Bedrijven die hun certificatie willen uitbreiden met nieuwe (sub)deelgebieden kunnen dit aangeven bij Kiwa.

Kwaliteit beter zichtbaar

Vanaf 1 januari 2021 wordt op basis van NTA 8800 de energieprestatie van gebouwen bepaald, voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. Met de nieuwe energielabelsystematiek komt er een einde aan de huidige systematiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en aan het registreren van energielabels op basis van de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL). Nicky van der Waal, productmanager bij Kiwa, ziet de vernieuwde BRL 9500 en de nieuwe NTA 8800 als een vooruitgang: ‘Kwaliteit wordt beter zichtbaar door middel van het nieuwe energieprestatierapport conform NTA 8800, zowel in het voortraject als na oplevering van gebouwen.’

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het BRL 9500-certificaat op onze productpagina BRL 9500: Energieprestatieadvisering/EPA of lees hier de meest gestelde vragen.