• Circulariteit in de bouw

  Een woning of bedrijfsgebouw wordt niet neergezet voor maar een paar jaar. Onze bouwmethodes en de materialen die we daarbij gebruiken, hebben dus voor lange tijd invloed op leefomgeving en ecosysteem. Door circulair te bouwen kunnen we die invloed zoveel mogelijk beperken.

  Lees meer
  Werknemer die aan het zagen is
 • Duurzame materialen

  Wereldwijd stijgt de vraag naar grondstoffen. Veel van deze grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. Daarnaast heeft het winnen en verwerken van grondstoffen vaak grote impact op het milieu. Het is dus zaak grondstoffen efficiënter te gebruiken en om de milieudruk te verlagen en de afhankelijkheid van de internationale grondstoffenhandel te verkleinen.

  Lees meer
  Stalen pijpen die opgestapeld zijn
 • Duurzame constructies

  Duurzame en circulaire bouwwerken zijn bouwwerken die ontworpen en uitgevoerd zijn volgens circulaire ontwerpprincipes. Al tijdens ontwerp en bouw wordt rekening gehouden met de herinzet van producten, materialen en elementen en tijdens het gebruik wordt gewaarborgd dat deze in stand worden gehouden. Kiwa heeft diverse diensten waarmee u de instandhouding van uw bouwwerk kunt waarborgen.

  Lees meer
  Blueprints van gebouwen
 • Milieukundig slopen

  Het hergebruik van bouw- en sloopafval uit de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) gebeurt al op grote schaal. Meer dan 95 procent van het afval wordt hergebruikt, al is dat nog niet altijd op minimaal hetzelfde niveau.

  Lees meer
  Twee mannen die op de bouwplaats plannen bespreken