Milieukundig slopen

Het hergebruik van bouw- en sloopafval uit de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) gebeurt al op grote schaal. Meer dan 95 procent van het afval wordt hergebruikt, al is dat nog niet altijd op minimaal hetzelfde niveau. Zo wordt bouwpuin vaak verwerkt tot funderingsgranulaat in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Hier wordt het materiaal ná de levenscyclus van een weg voor het overgrote deel op hetzelfde niveau hergebruikt in andere wegprojecten.

SVMS 007: Veilig en Milieukundig Slopen

De certificatieregeling SVMS 007: Veilig en Milieukundig Slopen helpt slopers om bouwwerken en objecten te slopen volgens richtlijnen en afspraken. De eisen richten zich met name op het feitelijke sloopproces, de borging en beheersing ervan en het voldoen van het vrijkomend materiaal aan de eisen zoals vastgelegd in productbladen en nader overeengekomen met afnemers. Tevens zijn in deze certificatieregeling specifieke regels met betrekking tot de veiligheidsbeheersing bij sloopwerkzaamheden opgenomen, welke mede zijn ontleend aan het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Lees verder

Duurzaam verwerken

Met Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk behoort Nederland tot Europese top als het gaat om recycling en circulariteit. Bijna dertig procent van al het materiaal dat ons land consumeert bestaat uit gerecyclede grondstoffen. Vooral in de bouwsector wordt veel gerecycled en hergebruikt. Maar door de voortschrijdende techniek en nieuwe wet- en regelgeving kan én moet het beter en daarbij kan Kiwa helpen. 

Lees verder