• Groene Omgeving

  Groen is cruciaal voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Het verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert de luchtvervuiling, heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid. Kiwa helpt organisaties aan te tonen dat ze oog hebben voor het behoud van een groene omgeving. Kijk hier wat we voor u kunnen betekenen.

  Lees meer
  Zonlicht in de bossen
 • Bodem

  Een gezonde bodem is letterlijk de basis waarop we leven, recreëren en wonen. Het is daarom essentieel om de bodemkwaliteit te bewaken. We moeten dus een balans vinden tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu en het gebruik ervan voor onder meer bebouwing, industrie en infrastructuur. Dat kan door het voorkomen van bodemverontreiniging te borgen. Naast wet- en regelgeving zijn er tal van keurmerken en kwaliteitssystemen die daarbij helpen.

  Lees meer
  Groente die groeit uit de aarde
 • Mileubewust ondernemen

  Welke impact op de omgeving heeft de manier waarop u producten of diensten levert? En is het kwaliteitssysteem van uw organisatie daarvoor op de juiste manier ingericht? Kiwa helpt u om voor uw organisatie meerwaarde te creëren op economisch, sociaal én ecologisch gebied. Lees hier hoe we u daarbij kunnen helpen.

  Lees meer
  Lichtbol in de aarde - Duurzaamheid