Groene Omgeving

Groen is cruciaal voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Het verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert de luchtvervuiling, heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid. Of het nu gaat om openbaar groen, een sportpark of bedrijfsterrein; de duurzame kwaliteit blijft belangrijk. Kiwa helpt u om dit inzichtelijk te maken met behulp van Groenkeur en de FSC- en PEFC-certificering voor bossen.

Groenkeur 

Stichting Groenkeur heeft verschillende richtlijnen onder beheer ter bevordering van de dienstverlening van groenprofessionals. Met behulp van een Groenkeur certificaat kunnen groenprofessionals hun kwaliteit en vakmanschap kunnen aantonen bij opdrachtgevers. Bovenop de ISO 9001:2015 zijn extra eisen gesteld op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Met een certificaat laat u namelijk zien dat u voldoet aan deze kwaliteitseisen. Dit komt de transparantie ten goede en op deze manier ontstaat er meer vertrouwen bij (potentiele) opdrachtgevers en wat resulteert in meer kansen voor u als groenprofessional. Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Hieronder vindt u de verschillende diensten die wij hiervoor aanbieden.

FSC- en PEFC-certificering

Bossen vormen het groene hart van onze omgeving. Niet voor niets worden de bossen de longen van de aarde genoemd. Verantwoord bosbeheer is noodzakelijk om dat ook voor de toekomst te behouden. Certificering kan daarbij helpen. Door te kiezen voor producten als hout en papier uit verantwoord beheerd bos, wordt de vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met behulp van certificering kan de herkomst van hout en houtproducten (bijv. papier) aangetoond worden. FSC en PEFC zijn hiervoor twee internationaal erkende systemen. Kiwa kan u hierbij helpen.