Mileubewust ondernemen

Welke impact op de omgeving heeft de manier waarop u producten of diensten levert? En is het kwaliteitssysteem van uw organisatie daarvoor op de juiste manier ingericht? Kiwa helpt u om voor uw organisatie meerwaarde te creëren op economisch, sociaal én ecologisch gebied. Lees hier hoe we u daarbij kunnen helpen. Het is Kiwa’s doel om vertrouwen te creëren door ervoor te zorgen dat producten, processen, organisaties, leef- en werkomgevingen zo schoon, gezond, veilig en duurzaam mogelijk zijn

Milieubewust management en milieuprestaties 

Bij duurzaam ondernemen wordt er rekening gehouden met de impact die uw economische activiteiten (profit) hebben op uw medewerkers en de maatschappij (people) en op het milieu (planet). Het milieubewust managen van uw organisatie kan allerlei voordelen opleveren: het bespaart niet alleen geld, maar geeft u ook een betrouwbaar en groen imago. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. Kiwa kan u daar op verschillende manieren mee van dienst zijn. Samen kunnen we uw milieuprestaties verbeteren!

CO2 prestatie van producten 

Vanuit de overheid en samenleving groeit de druk op bedrijven om bewuster bezig te zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CO₂-uitstoot in Nederland moet in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Kiwa’s diensten op het gebied van duurzaamheid zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Onze services:

 • Duurzaamheid is een belangrijk maat­schap­pelijk thema waaraan veel organisaties aan­dacht besteden. Vanuit de overheid en samen­leving groeit de druk op bedrij­ven om meer bewust bezig te zijn met de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Één van de instrumenten om dit te stimuleren is de zogenaamde CO2-prestatieladder.
  Lees meer
 • Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de zorg voor het milieu. Met een milieumanagementsysteem kunt u uw invloed op het milieu structureel beheersen en waar mogelijk verbeteren. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.
  Lees meer
 • ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.
  Lees meer
 • EMAS-certificering via Kiwa: verklein uw impact op het milieu, creëer betrokkenheid bij uw medewerkers en verbeter uw reputatie.
  Lees meer
 • Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de certificatie van CO2 verificatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd, en CO2-reductie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waaraan veel organisaties aandacht besteden.
  Lees meer
 • Kiwa Training organiseert de 2-daagse cursus 'Interne Audit volgens ISO 14001', na deze cursus kunt u zelf een milieuaudit opzetten, voorbereiden en uitvoeren.
  Lees meer