Duurzame materialen

Wereldwijd stijgt de vraag naar grondstoffen. Veel van deze grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar, waardoor schaarste en dus prijsstijgingen kunnen ontstaan en grondstoffen de inzet kunnen worden van handelsconflicten. Daarnaast heeft het winnen en verwerken van grondstoffen vaak grote impact op het milieu. Het is dus zaak grondstoffen efficiënter te gebruiken en om de milieudruk te verlagen en de afhankelijkheid van de internationale grondstoffenhandel te verkleinen. 

Om te voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken, is in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Dit vloeit voort uit het programma Nederland Circulair in 2050 en bevat afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Doel is het realiseren van duurzame groei door de leveringszekerheid van grondstoffen te borgen en voorwaarden te scheppen waarin circulaire businessmodellen tot bloei kunnen komen. Het akkoord is ondertekend door ruim driehonderd bedrijven en organisaties.

Wilt u laten zien dat bouwmaterialen duurzaam zijn geproduceerd, met het oog op milieubelasting? Of dat u materialen gebruikt die later opnieuw kunnen worden gebruikt? Kiwa heeft een aantal certificeringen waarmee u de duurzaamheid of circulariteit van gebouwen borgt.

Bekijk onze services: