Circulariteit in de bouw

Zowel in de bouw- en utiliteitssector als in de grond-, weg- en waterbouw wordt circulariteit steeds meer een hot topic. Enerzijds wordt gestimuleerd door overheden, anderzijds stellen ook steeds meer opdrachtgevers eisen als het gaat om duurzaamheid. Ook op internationaal niveau wordt met de Sustainable Development Goals van de VS ingezet op circulariteit in de bouw.

Nederland circulair in 2050

In eigen land is de bouwsector één van de vijf prioriteiten binnen het Rijksbrede progamma ‘Nederland circulair in 2050’. In het kader hiervan moet de bouwsector in 2050 hebben georganiseerd dat objecten duurzaam kunnen worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Om dit tot uitvoering te brengen is er de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Daarnaast zijn er richtlijnen waaraan bedrijven uit de bouwsector zich kunnen houden om hun circulaire strategieën te waarborgen en om duidelijkheid te verschaffen in de circulariteit van producten, projecten of bouwwerken. Zo geldt voor nieuwbouw een maximumwaarde voor de milieuprestatie van een gebouw (MPG) van 1.0 en is er voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW)-sector de milieukostenindicator.

Opdrachtgevers in de bouwsector vragen bij offertes en aanbestedingen steeds vaker om onafhankelijke berekeningen waaruit de duurzaamheidsaspecten van een bouwwerk moeten blijken. Certificering door een onafhankelijke partij als Kiwa helpt u te borgen dat deze berekeningen en verklaringen op de juiste manier zijn opgemaakt. U kunt zich door Kiwa laten certificeren op onderstaande regelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u weten of wij u op een andere manier verder kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op!

Bekijk onze services:

Meer weten over Circulair ondernemen?

Bedrijven die volgens de principes van circulair ondernemen willen werken, moeten vooraf nadenken over het ontwerp en de materialen die ze daarvoor willen gebruiken. Als een circulair ontworpen en geproduceerd product aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen, wordt het bijvoorbeeld uit elkaar gehaald en kunnen onderdelen of grondstoffen worden hergebruikt.

Lees verder

Infographic: Circulair Ondernemen

In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ wordt het belang van (aantoonbaar) circulair ondernemerschap uitgelicht.

Bekijk de infographic