Infographic Circulair Ondernemen

Nederland Circulair in 2050: Nederland met een volledig circulaire economie in 2050. Een circulaire economie is een economie zonder afval, waarbij alles draait op het oneindig hergebruik van grondstoffen. De Prestatieladder Circulair maakt de omslag naar circulair ondernemen concreet en aantoonbaar. Kiwa heeft een infographic gemaakt om het belang van circulair ondernemen te laten zien.

De als maar grotere rol die circulair ondernemen inneemt betekent dat er een grote omslag gaande is betreft de manier van zakendoen. Bedrijven komen steeds meer onder druk om duurzamer te opereren. Het is dus geen verrassing dat steeds meer bedrijven kiezen voor circulair ondernemerschap. In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ schetst Kiwa waarom circulair ondernemen belangrijk is en hoe organisaties hier voordelen bij vinden.

Kiwa zet zich volop in om de doelstelling van een volledige circulaire economie in 2050 te realiseren. Met steeds meer bedrijven die de voordelen zien van circulair ondernemen heeft Kiwa al veel bedrijven kunnen helpen aan een Prestatieladder Circulair certificaat. Met dit certificaat laat u zien dat u voldoet aan de principes van circulaire ondernemerschap en profileert u zich ten aanzien van afnemers en opdrachtgevers.

Voor meer informatie over Kiwa’s dienstverlening op het gebied van circulair ondernemen kunt u contact met ons opnemen.