30 april 2024

ISO voegt klimaatverandering toe aan managementsystemen

De International Organization for Standardization (ISO) heeft op 23 februari 2024 een historische stap gezet door klimaatverandering op te nemen in een groot aantal managementsysteemnormen. Dit betekent dat klimaatverandering nu een verplicht onderdeel is van maar liefst 31 systeemnormen, waaronder ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 50001. De wijzigingen zijn direct van kracht geworden bij publicatie.

De wijzigingen zijn van toepassing op twee belangrijke aspecten van de normen. Zo vereist artikel 4.1 nu dat organisaties bepalen of klimaatverandering een relevant issue is en is in artikel 4.2 toegevoegd dat relevante belanghebbenden eisen kunnen hebben met betrekking tot klimaatverandering. Deze aanpassingen maken deel uit van de Harmonized Structure, wat betekent dat de aandacht voor klimaatverandering uniform wordt geïntegreerd in alle bestaande en toekomstige managementsysteemnormen.

Cruciale externe factor

Hoewel de kernintentie van de normen onveranderd blijft, wordt klimaatverandering nu expliciet erkend als een cruciale externe factor. De beslissing van ISO is een directe reactie op de London Declaration on Climate Action, waarbij ISO samen met het International Accreditation Forum (IAF) een verklaring heeft afgegeven om het belang van klimaatverandering binnen organisatorische contexten te benadrukken. Deze wijzigingen zijn bedoeld om gecertificeerde organisaties aan te moedigen klimaatverandering expliciet op te nemen in hun managementsystemen.

Geen overgangsprogramma

De toevoeging van klimaatverandering in de Harmonized Structure wordt beschouwd als een verduidelijking van de normen in plaats van een nieuwe vereiste, waardoor een volledig overgangsprogramma niet noodzakelijk is. De wijzigingen zijn van toepassing op artikel 4.1, waar organisaties worden gevraagd om inzicht te krijgen in de organisatie en haar context, en artikel 4.2, waarin de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden worden besproken. Deze aanpassingen benadrukken de noodzaak voor organisaties om klimaatverandering serieus te overwegen binnen hun managementsystemen.

Duurzaamheid en milieubescherming

De ISO benadrukt dat gecertificeerde organisaties worden verwacht klimaatverandering als een belangrijk aspect en risico binnen hun managementsystemen te beschouwen. Organisaties die meerdere managementsystemen hebben, moeten ervoor zorgen dat klimaatverandering binnen de reikwijdte van elk systeem wordt beoordeeld. Deze stap van ISO markeert een belangrijke ontwikkeling in de integratie van klimaatverandering in zakelijke processen en onderstreept de toenemende druk op organisaties om duurzaamheid en milieubescherming serieus te nemen in hun operaties.

Meer info

Rob Vriens, manager accreditatie en schemamanager ISO 9001 bij Kiwa, gaat in een blog dieper in op het feit dat klimaatverandering door ISO verankerd is in HS-normen. Lees hier het blog.