23 februari 2023

Kiwa breidt scope HKZ Kleine Organisaties uit met accreditatie sector Jeugd

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Kiwa begin dit jaar geaccrediteerd voor toetsing conform de HKZ-norm Kleine Organisaties, sector Jeugd. Organisaties voor jeugdzorg met minder dan 10 fte kunnen met het certificaat HKZ Kleine Organisaties – Jeugd aantonen dat hun dienstverlening voldoet aan de geldende eisen én dat ze de kwaliteit daarvan continu bewaken en verbeteren. Met het behalen van deze accreditatie is Kiwa actief in liefst acht verschillende sectoren van de HKZ Kleine Organisaties.

De HKZ (143) Kleine Organisaties is er speciaal voor kleinere organisaties in de zorg- en welzijnssector. Deze HKZ-norm is zó ontworpen dat ook kleinere zorgaanbieders hiermee kunnen aantonen dat ze voldoen aan relevante eisen en ernaar streven de zorg binnen hun organisatie, praktijk of maatschap te verbeteren. De norm is daarom eenvoudig van opzet en toegespitst op de dagelijkse praktijk en processen in kleinere zorgorganisaties.

Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan ook kleinere zorgorganisaties certificeren voor het HKZ-keurmerk. Inmiddels zijn we hiervoor geaccrediteerd voor alle negen sectoren: Acute zorg, Eerstelijnszorg, Publieke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging, Geestelijke gezondheidszorg, Genees- en hulpmiddelen, Welzijn en sinds kort dus Jeugd. In laatstgenoemde sector kan certificering worden gecombineerd met certificering conform het NKD-keurmerk.

Kijk voor meer informatie op onze productpagina HKZ Kleine Organisaties.

HKZ kleine organisaties.jpg