5 september 2019

Kiwa en Stedin: Stad aan ’t Haringvliet kan over op groene waterstof

Groene waterstof wordt gemaakt uit water en duurzaam opgewekte stroom. Stad aan ’t Haringvliet ligt op Goeree-Overflakkee, dat door de aanwezigheid van wind- en zonneparken erg geschikt is voor de productie en toepassing van groene waterstof. Daarnaast bestaat Stad aan ’t Haringvliet voor een groot deel uit monumentale panden die niet maximaal geïsoleerd kunnen worden zonder het gebouw aan te tasten. Daarom lijken warmtepompen (all-electric) hier geen geschikt alternatief. Ook maken de afwezigheid van duurzame warmtebronnen en de smalle straatjes het dorp niet aantrekkelijk voor de buizen van een warmtenet.

Gasnet aanpassen
Kiwa en Stedin stelden vast dat er op drie fronten zaken moeten worden geregeld om Stad aan ’t Haringvliet te laten overstappen op waterstof: de productie, het transport en het thuisgebruik van waterstof. Voor de productie komt er in Stad aan ‘t Haringvliet een speciale installatie. Voor het transport van waterstof wordt gebruik gemaakt van het bestaande gasnet. Hiervoor moet een aantal dingen worden aangepast:

  • Het vijftien kilometer lange gasnet van Stad aan ’t Haringvliet moet worden ‘gespoeld’ met stikstof zodat al het aardgas eruit is;
  • De vier ‘gasdistrictstations’, die nu nog op aardgas functioneren, moeten worden omgezet;
  • Een deel van de woningen moet van een nieuwe gasmeter worden voorzien.

Relatief goedkoop
Ook bij de bewoners thuis moet er wat worden aangepast. De huidige CV-ketels zijn immers alleen bedoeld voor aardgas en moeten worden vervangen door waterstofketels. Die lijken op de huidige CV-ketels, maar bevatten een andere verbrandingsinstallatie. Ook moeten de gasleidingen in huis worden gecontroleerd. Toch is de overstap naar waterstof relatief goedkoop. Er hoeft geen nieuw netwerk te worden aangelegd en bewoners hoeven hun huis ook niet extreem te isoleren. Het ombouwen van een woning kost grofweg een halve dag, waardoor het hele dorp in een aantal weken omgebouwd kan worden.

Energy Island Goeree-Overflakkee
Het plan voor Stad aan ‘t Haringvliet komt voort uit de Covenant Groen Waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee. Hierin onderzoeken verschillende partners de mogelijkheden voor waterstof in Zuid-Holland. Stedin is een van de partners en startte samen met Kiwa een onderzoek naar het transport van waterstof door het bestaande aardgasnet in Stad aan ’t Haringvliet. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd met bewoners, de gemeente en andere belanghebbenden.

Meer weten?
Over het onderzoek van Kiwa en Stedin in Stad aan ’t Haringvliet verscheen het rapport ‘Van aardgas naar waterstof: de ombouw van Stad aan ’t Haringvliet’ [pdf].