19 november 2019

Kiwa gaat voor praktische toepassing waterstof in HyDelta-programma

Om de hindernissen weg te nemen die de grootschalige toepassing van waterstof kunnen belemmeren, heeft Kiwa zich met zeven andere waterstofpioniers verbonden aan het onderzoeksprogramma HyDelta. Doel is wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten direct in de praktijk gebracht kunnen worden.

De intentieverklaring voor de HyDelta-samenwerking werd getekend tijdens het symposium Wind Meets Gas, dat afgelopen maand plaatsvond in Groningen. Naast Kiwa nemen ook Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen, TKI Nieuw Gas, Gasunie, TNO, ERIG, Hanzehogeschool Groningen en New Energy Coalition aan het programma deel.

HyDelta richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor productie, opslag, transport distributie en gebruik van waterstof om zo de ontwikkeling van de waterstofeconomie te verbeteren en te versnellen. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal. De HyDelta-deelnemers gaan aan de slag met de volle breedte van waterstoftoepassing, van transport en veiligheid tot publieke acceptatie, economische hindernissen en opschaling van regionaal en (inter)nationaal niveau.