6 augustus 2018

Kiwa geaccrediteerd voor VCA 2017

Op 25 juli ontving Kiwa van de Raad voor Accreditatie (RvA) het bericht dat zij als eerste certificerende instelling de VCA 2017-accreditatie rond had.

De RvA stelde tijdens het accreditatie-onderzoek geen afwijkingen vast. De beoordeling vond plaats tijdens de VCA 2017/6.0-audit bij Intures. Voor Kiwa was dat de eerste audit tegen de nieuwe VCA-norm.

Om de verworven accreditatie niet ongemerkt voorbij te laten gaan, werd het eerste VCA 2017 certificaat op 3 augustus overhandigd aan de directie van Intures, Ron Spanjaard en Ronald Schavemaker, op het kantoor in Velsen-Noord.
Kiwa werd hierbij vertegenwoordigd door Raymond Kersten, die de honneurs waarnam voor John van den Boom, scheme manager VCA.

VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

Over Intures

Intures is een full-service ingenieursbureau dat klanten ondersteunt op het gebied van beheer en onderhoud, engineering en asset integrity in met name het vastgoed en de industrie. Intures telt ruim veertig professionals en is gevestigd in Velsen-Noord. Tot de producten en diensten van Intures behoren onder meer engineering, project-, shut-down- en construction management, inspecties en onderhoudsadviezen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met John.van.den.Boom@kiwa.nl.