9 juni 2022

Kiwa onderzoekt eigenschappen vloeibaar en superkritisch CO₂

Een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is vrijgekomen CO₂ af te vangen en op te slaan of te gebruiken. Om dit efficiënt en veilig te kunnen doen, is aanvullende kennis nodig over de eigenschappen van materialen die aan kooldioxide worden blootgesteld. Kiwa heeft daarom geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten om onder hoge druk CO₂ te onderzoeken en te testen.

Onderdeel van de energietransitie is het afvangen en benutten of opslaan van CO₂ uit fossiele bronnen. CO₂ is aanwezig in de lucht die we inademen, maar ook bekend als het voornaamste broeikasgas. CO₂ verandert onder druk in een vloeistof en wanneer de druk hoog genoeg is, zal het uiteindelijk in een zogenaamde superkritische toestand veranderen. CO₂ heeft dan de fysische eigenschappen hebben van zowel een gas als een vloeistof.

Kennishiaten

De kennis over de impact van vloeibare en superkritische CO₂ op materialen bevat nog steeds hiaten, bijvoorbeeld als het gaat om de materiaalcompatibiliteit van elastomeren, polymeren of versterkte materialen. Ook het CO₂-permeatiegedrag van materialen is vaak onbekend. We weten al dat elastomeer sterk kan zwellen door superkritisch CO₂ en dat dit materiaal kan bezwijken als de CO₂-druk plotseling daalt. Voor veel materialen is dit effect echter nog niet onderzocht.

CO₂-test onder hoge druk

Om onze klanten te helpen meer kennis over dit onderwerp op te doen en beter te begrijpen of hun producten geschikt zijn voor gebruik met CO₂, heeft Kiwa geïnvesteerd in nieuwe testfaciliteiten en is er nu de mogelijkheid om met CO₂ onder hoge druk te testen. Net als bij H₂ zijn wij in staat materialen bloot te stellen aan CO₂ en allerlei testen te doen om de permeatie-eigenschappen te bepalen, de invloed van snelle gasdecompressie te onderzoeken, etc.

Meer informatie

Ons team van materiaalexperts en ingenieurs is beschikbaar voor meer informatie en testen, dus als u vragen heeft, neem dan contact op met technology@kiwa.nl.

NL_CO2boosterpump.jpg