31 oktober 2018

Kiwa organiseert symposium over MPG

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) is verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning en geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Dit maakt deze duurzaamheidsindicator tot een belangrijke katalysator in het transitieproces naar een duurzame, circulaire bouwcultuur. De praktische uitvoering van de MPG staat centraal tijdens het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’, op donderdag 13 december in Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Hoe bereken je de MPG?
Tijdens het symposium, dat is gericht op zowel de adviesbureaus en ingenieurs die de MPG moeten berekenen als degenen die deze moeten controleren, wordt dieper ingegaan op de processen rondom de totstandkoming van een MPG. Hoe zorg je voor een goede berekening? Hoe borg je adequate toetsing? Om antwoord te geven op deze en andere vragen nodigde Kiwa een aantal sprekers uit die hierover - elk vanuit hun eigen vakgebied - hun licht laten schijnen. Aan het woord komen onder meer de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, het ministerie van BZK, SBK en W/E adviseurs.

MPG-beoordelingsrichtlijn
Omdat de kwaliteit van een MPG-berekening wordt bepaald door de volledigheid en correctheid van de gegevens in de rekentool, is het zinvol om de processen die daarmee samenhangen te borgen. Kiwa ontwikkelde daarvoor een beoordelingsrichtlijn (BRL) die de MPG-berekening (en de toetsing daarvan) op Bouwbesluit-niveau brengt. Deze nieuwe BRL wordt geïntroduceerd tijdens het symposium.

MPG